SPU rekonštruuje kultúrnu pamiatku na Hospodárskej ulici, v ktorej sídli univerzitná škôlka

Prevádzku materskej školy dočasne premiestnili.

foto: SPU

Severné krídlo budovy, v ktorej sídli materská škola Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) prechádza rekonštrukciou. Tá zahŕňa obnovu strešnej krytiny, opravu a obnovu vnútorných rozvodov elektriny a zdravotechniky, opravu vnútorných omietok a podláh.

Obnova budovy a zároveň národnej kultúrnej pamiatky na Hospodárskej ulici v Nitre je financová zo štátneho rozpočtu v sume 200 tisíc eur.

„Prípravné a projektové práce museli brať do úvahy skutočnosť, že ide o národnú kultúrnu pamiatku a v rámci rekonštrukcie bude potrebné zachovať pamiatkovo-hodnotný krov, tvar strechy, sklon jednotlivých strešných rovín, použiť identické stavebné krycie materiály vrátane všetkých detailov, ako aj zachovať a umelecko-remeselne obnoviť všetky pamiatkovo hodnotné prvky a detaily kultúrnej pamiatky, ako sú napríklad podlahy, dvere a okná, zachovať pôvodnú farebnosť jednotlivých prvkov a podobne,“ uviedol Tomáš Tóth, prorektor pre investičný rozvoj SPU. 

Škôlka je dočasne premiestnená do náhradných priestorov.

Rekonštrukcia podľa univerzity potrvá do konca augusta 2022. Prevádzka materskej školy bude zatiaľ fungovať v náhradných priestoroch v rámci Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Škôla bola zriadená v roku 1964, jej novým zriaďovateľom je od rok 2021 samotná univerzita.

Televízia Nitrička

Forgot Password