SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

Univerzitná materská škôlka Klások by mala vzniknúť k začiatku budúceho školského roka 2021/2022.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje zriadiť vlastnú materskú školu pre deti zamestnancov a študentov univerzity. Ako informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, umiestnená by mala byť v priestoroch existujúcej škôlky na Hospodárskej ulici v Nitre. Budova s pozemkami, kde v súčasnosti už pôsobí materská škola, je vo vlastníctve univerzity. Súčasným prevádzkovateľom zariadenia je mesto Nitra. „Vedenie univerzity vyjadrilo vedeniu mesta svoj zámer, formou zmeny zriaďovateľa prevádzkovať materskú školu v týchto priestoroch v intenciách univerzitnej materskej školy,“ potvrdila Chosraviová.

V materskej škole je aktuálne umiestnených 32 detí, pričom viac ako štvrtinu z nich tvoria deti zamestnancov univerzity.

Podľa slov hovorkyne patrí SPU medzi najväčších zamestnávateľov v Nitre a mnohým jej zamestnancom a študentom sa dlhodobo nedarí umiestniť deti do materských škôl v meste. Z tohto dôvodu vznikol zámer SPU prevádzkovať univerzitnú materskú školu Klások pre deti študentov a zamestnancov.

Z pohľadu financovania materskej školy, budú prevažnú časť príjmov tvoriť príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu, tzv. normatív na dieťa, a mesačné platby zákonných zástupcov. Kapacita škôlky je v súčasnosti povolená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre do 32 detí v dvoch triedach, čomu zodpovedá počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov. „Materská škola bude napĺňať filozofiu zelenej univerzity, a to z pohľadu zamerania na zdravú výživu a ekológiu,“ skonštatovala Chosraviová.

Televízia Nitrička

Forgot Password