SPU sa hlási medzi zelené univerzity. Je súčasťou unikátneho projektu

Univerzity, ktorým záleží na svojom prostredí a vyvíjajú činnosti na jeho zlepšenie, sú združené v medzinárodnom projekte V4GU.

Zelené univerzity vo vyšehradskom priestore združuje unikátny projekt V4 Green Universities. „Cieľom projektu je prepojiť univerzity, ktorým záleží na svojom prostredí, aktívne pracujú na svojich ,zelených´ riešeniach a motivujú svojich študentov, aby sa zamýšľali nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností,“ povedal Drahoslav Lančarič, rektor SPU pre strategický rozvoj.  Ako môžeme vidieť, súčasťou zelenej iniciatívy je i Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre. Ďalšími členmi projektu sú Univerzita Pécs (Maďarsko), Česká zemědělská univerzita v Prahe (Česká republika), Univerzita Kragujevac (Srbsko) a Ukrajinská národná lesnícka univerzita.

Video kampaň, workshop aj súťaž.

Podľa slov jedného z riešiteľov Andreja Tárníka prebehla v rámci projektových aktivít spoločná konferencia partnerských univerzít , ale aj ďalších škôl z Európy a zo sveta, ktoré hľadajú inšpiráciu pre vlastné enviroprojekty. SPU chce s cieľom šíriť povedomie o témach kvality životného prostredia zaradiť medzi nasledujúce aktivity video kampaň, workshop odborníkov miestnej samosprávy, vedcov a aktivistov, no najmä súťaž. Tá má zvýšiť záujem študentov univerzity o aktuálne otázky klimatických zmien, environmentálnu stopu a ďalšie „zelené témy“. Podrobnosti súťaže by mali byť zverejnené začiatkom roku 2021.

Nitrianska univerzita sa tak vďaka projektu stáva príkladom a inšpiráciou pre iné školy a môže sa s pokojným svedomím zaradiť k svetovým „zeleným“ enviro inštitúciám.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password