Ihriská pri nitrianskych školách ničia vandali

Kompetentní uvažujú, ako tento problém riešiť.

Priestory na športovanie v areáloch nitrianskych škôl po odchode niektorých návštevníkov zostávajú zničené. Po neporiadnej návšteve tu často zostáva aj množstvo odpadkov, ktoré musia zamestnanci škôl pravidelne upratať.

„Zbierajú odpadky, rozbité fľaše, ohorky, či opravujú poškodené zariadenie športoviska,“ uvádza mestský úrad.

Ihriská pri školách sú prednoste určené pred deti a žiakov, ktorí školy navštevujú, ale využívajú ich aj športové kluby a verejnosť. Mesto Nitra, školy a polícia uvažujú nad tým, ako zabezpečiť čistotu priestorov.

„Uzamkli by ste areály a tým zamedzili vstup verejnosti – aj tej, ktorá využíva priestory s rozumom alebo nechali areál otvorený, ale posilnili personálne kapacity, ktoré by mali prehľad o pohybe na športoviskách a večer by ich uzamkli?,“ pýta sa mesto.

zdroj foto: mesto Nitra