Siedmi žiadatelia z Nitrianskeho kraja získajú zdroje na rozvoj cyklistickej dopravy

Ekologická nemotorová doprava má mať pozitívny vplyv na mobilitu, ale aj na zlepšenie zdravia a ochranu životného prostredia.

Na výzvu Integrovaného regionálneho operačného systému, ktorá bola vyhlásená v auguste minulého roka, sa z Nitrianskeho kraja prihlásilo sedem uchádzačov. Všetky predložené projekty boli schválené. Eurofondy budú čerpané na výstavbu pre nemotorovú, teda najmä cyklistickú dopravu. Projekty sú schválené v hodnote celkových výdavkov presahujúcou 5 miliónov eur, z čoho je výška nenávratného finančného príspevku viac ako 4,79 miliónov eur.

Zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku uzatvorili mestá Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Komárno, Nitra, obec Palárikovo a Združenie obcí Podzoborská hrádza.

„V Leviciach sa projektom ,Cyklotrasy v meste Levice – I. etapa‘ vytvorí spojnica priemyselného parku na juhu mesta so sídliskom Rybníky ako aj centrom mesta a obchodným centrom na severe Levíc v celkovej dĺžke 2 179,51 metra,“ informuje Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). V Zlatých Moravciach cyklodopravu podporí napríklad nabíjací bod pre elektrobicykle a stojany pre bicykle s oddychovou zónou v blízkosti autobusovej stanice. Topoľčany pokračujú v podpore nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať  automatické požičovne pre elektrobicykle. V Komárne v rámci projektu „Cyklotrasa na Ulici Rákocziho v Komárne“ vybudujú spoločný chodník pre peších a cyklistov.

„Obec Palárikovo chce zatraktívniť cestu do práce na bicykli  projektom ,Palárikovo, cyklotrasa z obce do priemyselného parku‘. Projekt v dĺžke 656,6 metrov bezpečne spojí obec s priemyselným parkom,“ dopĺňa úrad.

Mesto Nitra sa o financie uchádzalo s projektom cyklotrasy – podjazdu pod Univerzitným mostom.

Združenie obcí Podzoborská hrádza chce vybudovať cyklodopravný koridor do krajského mesta. Uchádzalo sa o financie s dvomi nadväzujúcimi projektami: Projekt „Do práce ekologicky – vybudovanie cyklodopravnej komunikácie Nitra – Výčapy-Opatovce, časť Výčapy-Opatovce“ a projekt „Do práce ekologicky – vybudovanie cyklodopravnej komunikácie Nitra – Výčapy-Opatovce, časť Lužianky, Čakajovce. „Úseky predstavujú druhú a piatu etapu výstavby cyklistickej infraštruktúry prepojenia centra hospodárskeho významu – Priemyselný park ,Sever‘ Nitra – Mlynárce s obcami Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová a Výčapy-Opatovce. Cyklistická trasa s uvedeným prepojením všetkých úsekov a obcí bude v celkovej dĺžke 13 105 metrov,“ vysvetlil NSK.

foto ilustračné: pixabay.com/unsplash.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password