Šibeničný vrch čaká revitalizácia

Nevyužívaný kus prírody sa má podľa projektu krajinného a záhradného architekta zmeniť.

Mesto plánuje premeniť zalesnenú plochu pod Borinou na oddychový areál, kde budeme môcť nájsť detské ihrisko spolu s telocvičňou v prírode. „Samozrejmosťou bude nové verejné osvetlenie, chodníky, zeleň, prvky na cvičenie, ohnisko, altánok, piknikové sedenie, detské ihrisko, informačná tabuľa, lavičky,“ informuje mesto Nitra.

Pixabay

Zmeny prinesie aj pripravovaná výsadba sadeníc – až pätnásttisíc kusov. Mesto podotýka, že zmeny nastanú len na pozemkoch, ktoré vlastní, pre úpravu vyčlenených častí bude nutný aj vyrúb 210 stromov: „Revitalizovať sa nebude celý lesný porast, ale len pozemky, ktoré patria mestu, a to juhovýchodná časť lesa smerom k mestskej časti Čermáň.“

Finančné prostriedky na tento projekt získalo vedenie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Pridelený nenávratný finančný príspevok je v hodnote 150 533,42 €.

Pixabay

Nitra prispeje sumou vo výške 7526,67 €, čo je 5 % z celkových výdavkov: „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku,“ odkazuje vedenie mesta.

Pixabay

Zmenu vítajú mnohí obyvatelia Nitry: „Konečne! Po x rokoch som sa bola prejsť na Borine a bolo mi do plaču, v akom katastrofálnom stave je kúsok prírody v meste. Jedno veľké smetisko. Verím, že revitalizácia drevín pomôže a toto miesto bude využité zmysluplným spôsobom pre Nitranov,“ píše obyvateľka mesta Lenka.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password