Psychické poruchy: Online závislosť

Porucha, ktorá by kategorizovala závislosť na internete alebo online svete, nie je uvedená v odbornej príručke pre duševné zdravie.

Pre nelátkové závislosti, okrem patologického hráčstva nemáme do dnešnej doby určené presné odborné definície a diagnostické kritériá, ktoré by spadali pod Medzinárodnú klasifikáciu chorôb – to však neznamená, že neexistujú. Sú len fenoménom súčasnosti. Momentálne existuje niekoľko štúdií, ktoré skúmajú online závislosť. Jednou z nich je aj publikácia od Davida McCandlessa – Knowledge is Beautiful. Dokument s názvom Inter Mental uvádza desiatky novodobých pojmov ako Smart Tick, Infoglut atď.

V skratke predstavíme niektoré z nich:

  • Online Identity Disturbance – vytváranie falošných profilov/virtuálnej identity, ktorá sa nemusí zhodovať s tou našou.
  • Online Identity Disorder – situácia, kedy človek stratí vedomie o svojom reálnom živote a vedenie v online svete preberá iná osobnosť. Stáva sa, že pseudonym začne žiť vlastným životom a spravovanie jeho profilov/profilu zaberá mnoho času, jedinec prestáva normálne fungovať.
  • Newsgoogles – spôsob, akým vnímame prijímané informácie. Človek sa stáva necitlivý, prebytok negatívnych správ začína vnímať chladne, príma ich bez emócií, prídu mu až nudné.
  • Smart Tick – nutkanie kontrolovať mobilný telefón a sociálne siete. Pokiaľ tak nemôžeme urobiť, dostaví sa veľký pocit nervozity. Po tom, ako sa osoba znova dostane k svojmu mobilnému telefónu či počítaču, nastáva u nej tzv. dingeing – pocit uspokojenia.

Odborníci, ktorí skúmajú oblasti duševného zdravia, pokračujú v diskusii a v pozorovaní týchto závislostí – mnohí z nich uprednostňujú pojem „nutkavé správanie“. Varovné znaky, ktoré signalizujú problém sú napríklad: pocit prílišnej eufórie za počítačom, neschopnosť ukončiť online činnosť, túžba tráviť čoraz viac času s online zariadením, zanedbávanie povinností, práce, rodiny, seba samého či pocit prázdnoty. K tomu sa tiež pridružujú fyzické problémy ako migréna, bolesti krčnej chrbtice, chrbta, suché oči, nepravidelné stravovanie alebo poruchy spánku atď.

Dôležité je všímať si koľko času trávime na internete a ako to ovplyvňuje kvalitu nášho života.

Pokiaľ máme pocit, že nad svojím konaním nemáme kontrolu a obmedzuje naše každodenné fungovanie, poprípade máme v rodine člena, ktorý vykazuje zmienené symptómy, je na mieste vyhľadať pomoc odborníkov.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password