Psychické/mozgové poruchy: Alzheimerova choroba

Progresívne degeneratívne ochorenie mozgu sa prejavuje postupnou stratou pamäti a rozumu.

Ako prvý toto ochorenie popísal Alois/Aloysius Alzheimer – nemecký psychiater a neuropatológ. Prvý raz zaznamenal túto chorobu u pacientky v roku 1901. Po jej smrti uverejnil jej pitevný nález, kde bolo vidieť značné zmeny v štruktúre mozgu.

Alzheimerova choroba je podľa Ligy za duševné zdravie najčastejšou príčinou demencie – straty pamäti a rozumových schopností.

Ochorenie spôsobuje dedičnosť a rôzne faktory životného prostredia. „V mozgu sa vytvárajú nánosy chorobne zmenenej bielkoviny, následkom čoho postupne dochádza k zániku mozgových buniek a k stenčovaniu mozgovej kôry,“ uvádza Liga za duševné zdravie (LZDZ). Vedci však toto ochorenie stále skúmajú.

„Vo veku nad 65 rokov postihuje asi 10% ľudí, vo veku nad 85 rokov asi 50% ľudí. Častejšie sa vyskytuje u žien,“ informuje LZDZ.

Choroba zasahuje najčastejšie starších ľudí, ale sú registrované aj prípady, kedy sa prejavila aj po 40. roku života. Podľa štatistík sa odhaduje, že Alzheimerovov chorobou trpí asi 20 miliónov ľudí – v USA bola diagnostikovaná cca. 4 miliónom. Trpeli ňou aj slávne osobnosti ako americký prezident Roland Reagan či známa herečka Rita Hayworth. Na Slovensku postihla asi 50 000 ľudí.

Obrázok zdravého mozgu (vľavo) a mozgu postihnutého tuto chorobou (vpravo)

Príznaky choroby sú podľa LZDZ napríklad:

  • strata krátkodobej pamäti i dlhodobej/staropamäti (chorý zabudne, že má vnúča, dcéru, rodinu),
  • ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností (varenie, telefonovanie), ťažkosti s umiestnením predmetov (chorý vloží žehličku do chladničky),
  • ťažkosti s rečou (chorý nahradzuje zabudnuté slová neprimeranými výrazmi, čím vznikajú nezrozumiteľné vety),
  • dezorientácia v čase a priestore (chorý sa stratí na vlastnej ulici, netrafí domov, nevie aký je rok, mesiac, deň),
  • problémy s abstraktným myslením,
  • zmeny nálady, správania, osobnosti, povahy bez zjavnej príčiny.

Liek na Alzheimerovu chorobu, bohužiaľ, ešte nepoznáme, no vďaka medicínskym pokrokom vieme zmierňovať a spomaľovať jej priebeh. Odborníci odporúčajú zachovať si psychickú aktivitu aj v pokročilom veku. Odporúčaná je aj vhodná a zdravá životospráva. „Posledné výskumy poukazujú na ochranný vplyv vitamínu E, ktorý chráni mozog pred účinkami voľných kyslíkových eadikálov. Podobne pôsobia aj iné látky – napríklad extrakty z rastliny ginko dvojlaločné, skúmajú sa lieky s protizápalovým účinkom a estrogény,“ dodáva LZDZ.

Pixabay

Pri podozrení na Alzheimerovu chorobu je potrebné vyhľadať pomoc lekára, psychiatra, neurológa alebo geriatra, čiže pomoc odborníka.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password