Projektová dokumentácia k obnove Kina Lipa je hotová. Takto by mohol vyzerať interiér

Prvou fázou má byť sfunkčnenie kinosály. Ostatné priestory prídu na rad v ďalších etapách.

zdroj: FB mesto Nitra

Snaha vrátiť do Kina Lipa kultúru podľa nitrianskej radnice pokračuje. Chátrajúce kino istý čas fungovalo ako exekučný sklad mesta Nitry. Roky zhromažďovaný nábytok a ďalšie zariadenie sa začalo vypratávať minulý rok.

Hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek sa v minulosti vyjadril, že obnova bude prebiehať po etapách. Radnica aktuálne uvádza ako prvú fázu sfunkčnenie kinosály, v ktorej sa budú konať koncerty, predstavenia a premietanie filmov. Ostatné priestory kina sa majú riešiť v ďalších etapách.

„V súčasnosti máme hotovú projektovú dokumentáciu, ktorá rieši sfunkčnenie sály z 80. rokov minulého storočia,“ uvádza magistrát.

Tomu predchádzali diskusie o sfunkčnení a technických záležitostiach, ku ktorým patrí vzduchotechnika, požiarna technika, elektroinštalácia či núdzové východy. „Hlavným problémom bolo, že sa v minulosti nelogicky a nekoncepčne umiestňovali nájomníci do priestorov, kde nemali čo hľadať. Napríklad pohostinstvo, ktoré bolo umiestnené v únikovom východe alebo sklad v technickej miestnosti pre premietanie,“ mieni radnica.

Práve nájomníci sú v tomto prípade problematickou témou. Časť prevádzok dostala výpoveď už v roku 2021. Mestský poslanec Štefan Štefek sa začiatkom tohto roka pre Televíziu Nitrička vyjadril, že výpovede dostali zbytočne, keďže sa tam zatiaľ nič nedialo a pripomenul, že projektová dokumentácia je len jedným z krokov. Výpoveď prevádzkam má súvis so snahou opäť tu organizovať kultúrne podujatia s čím zároveň súvisí zabezpečenie protipožiarnej ochrany a únikových východov.

Po projektovej dokumentácii nasleduje získanie stavebného povolenia.

Mesto uvádza, že sa snaží získať peniaze aj z iných zdrojov, aby sa nemusela celá rekonštrukcia platiť z mestského rozpočtu. Podľa údajove k novému územnému plánu Nitry bola úloha kina ako kultúrneho centra Chrenovej rokmi potlačená na úkor obchodných priestorov.

Televízia Nitrička

Forgot Password