Projekt Darujem ti tulipán sa stretol po pandémii a obdaroval tri talenty

Žiakom so zrakovým postihnutím boli venované počítače, ktoré budú vybavené špeciálnymi programami pre zrakovo znevýhodnených.

foto: Asociácia Divadelná Nitra

Projekt Darujem ti tulipán sa realizuje v rovnomennom klube, ktorý v roku 2009 zriadila Asociácia Divadelná Nitra na Základnej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave. Klub a integračné tvorivé aktivity pre nevidiace a slabozraké deti vedie akademická sochárka Elena Kárová.

Zrakovo znevýhodnené deti sa stretli so spoluorganizátormi projektu Základnou školou kniežaťa Pribinu v nitrianskom bode.K7.

„Som veľmi rada, že sme spolu. Tie dva roky neboli jednoduché. Vážme si túto chvíľu. Som vďačná a dojatá, robím to pre vás,“ vyjadrila svoje pocity Elena Kárová, ktorej riaditeľka ADN poďakovala za 18-ročnú prácu s nevidiacimi deťmi.

„Po pandémii som si uvedomila, ako je to pre ne veľmi dôležité. Mnohí sme počas tých dvoch rokov rekapitulovali, ja som si uvedomila, že týmto deťom treba jednoznačne pomáhať. Všetky aktivity majú teraz pre mňa ešte väčší zmysel,“ dodala Elena Kárová, ktorá 17. mája v bode.K7 organizuje integračný výtvarný workshop pre ukrajinské a nitrianske deti.

Projekt predstavuje integráciu v praxi. Je prínosom pre obe strany.

Podľa slov Eleny Károvej je pre zrakovo znevýhodnené deti veľká vec, že niekto prezentuje ich diela na výstave. Znamená to veľa pre ich sebavedomie a uvedomenie si vlastnej hodnoty.

Ivana Poljaková, vychovávateľka zo ZŠ kniežaťa Pribinu potvrdzuje, že stretávanie sa ich žiakov so zrakovo znevýhodnenými deťmi má na ne pozitívny vplyv. „Naši žiaci obdivujú, ako sa vedia o seba postarať a aké rôzne výtvarné diela vedia vytvoriť, a my obdivujeme ich vychovávateľov a pedagógov,“ dodala Poljaková.

Súčasťou štvrtkového stretnutia v bode.K7 bol kreatívny workshop detí z bratislavskej a nitrianskej základnej školy, no aj symbolické odovzdanie troch počítačov trom talentovaným zrakovo znevýhodneným deťom.

Riadeľka ADN Darina Kárová ocenila príspevok parnterov projektov, vďaka ktorým traja žiaci so zrakovým postihnutím boli venované počítače, ktoré budú vybavené špeciálnymi programami pre zrakovo znevýhodnených. „Ešte viac im zjednodušia komunikáciu s okolitým svetom a podporia ich kreatívne smerovanie,“ uviedla riaditeľka ADN.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password