Projekt Centrum športu pri základnej škole. Ako ho hodnotia jednotlivé riaditeľky a zástupkyňa?

Riaditeľky a zástupkyňa sa na názore zhodli.

V zdravom tele zdravý duch. Príslovie, ktoré počul už určite každý či už doma, alebo v škole počas telesnej výchovy. Všetci iste vieme, že pohyb je dôležitý pre naše zdravie, a to mali určite na mysli aj tí, u ktorých vznikol nápad vytvoriť projekt Centrum športu pri základnej škole.

O tomto projekte, ktorý sa rozbehol na ZŠ Tulipánová, Beethovenova, Cabajská a Fatranská, sme vás informovali už minulý rok. Jeho cieľom je rozhýbať deti a vzbudiť u nich pozitívny vzťah k športu.


Na projekte spolupracuje mesto Nitra a Slovenský zväz ľadového hokeja. Práve vďaka tejto spolupráci si mohli deti, navštevujúce základné školy, vyskúšať rôzne aktivity, a to pod taktovkou vyškolených ambasádorov športu. „Tí sa venovali ako všeobecnej pohybovej príprave detí, tak i začleneniu preberaného učiva do týchto aktivít,“ uviedlo mesto Nitra na sociálnej sieti.

Riaditeľky a zástupkyňa sa zhodli. Projekt vnímajú pozitívne.

„Tento projekt hodnotíme veľmi pozitívne. Rodičia reagovali kladne, mali radosť zo zmysluplne stráveného času svojich detí. Deti sa tešili na každé stretnutie s ambasádorom Michalom Müllerom, ktorý vymýšľal, ako deti zaujať a zároveň niečomu priučiť. Všetky športové aktivity boli zamerané ako na pohyb, tak aj vzdelávanie, či už to bol slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka. Každá aktivita bola obohatená o nové prvky, logické myslenie, utužovanie kamarátskych vzťahov, kolektívu, tímovej spolupráce,“ povedala pre mesto Nitra riaditeľka ZŠ Fatranská Slavomíra Palková.

Z projektu bola nadšená aj Dana Rapavá, riaditeľka ZŠ Cabajská, ktorej sa projekt páčil už na začiatku. Spokojnosť s ním vyslovila aj zástupkyňa riaditeľky ZŠ Beethovenova Beáta Pillajová a pochválila taktiež trénera, ktorý pracoval s deťmi.

foto: ilustračné: pixabay.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password