Pri liečbe pacienta je dôležitá najmä diagnostika a terapia

Touto témou sa zaoberali aj odborníci na konferencii Nitrianske lekárske dni. Účastníci sa za účelom výmeny informácií stretli už po 54. krát.

„Spokojný a vyliečený pacient je pre nás prvoradým cieľom,“ tvrdí medicínsky riaditeľ nitrianskej fakultnej nemocnice Marián Bakoš. Kontrola kvality diagnostiky choroby a jej terapie je podľa odborníkov základom úspešnej liečby. Preto bola aj témou tohtoročných lekárskych dní.

54. nitrianske lekárske dni opäť priniesli prednášky a diskusie o dôležitých témach a nových vedeckých zisteniach.

„Kvalita prednášok je vysoká a každým rokom stúpa. Je to aj vizitka kvality a úrovne jednotlivých lekárov, prednostov, primárov, kliník a oddelení,“ hovorí Marián Bakoš. Za organizáciou lekárskej konferencie stojí Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok ponitrianskych lekárov a Fakultná nemocnica v Nitre. Cieľom podujatia je rozvíjať odbornosť lekárov a ponúknuť priestor pre výmenu informácií. „Práca v medicíne je práca tímová a spolupracujeme nielen v nemocnici, ale aj s ostatnými nemocnicami. Ďalej spolupracujeme s lekármi prvého kontaktu, so špecialistami a je to istá výmena skúseností, najnovších odborných informácií, ktoré sa naši lekári dozvedia,“ vraví Anna Líšková, predsedníčka SLP.

Na konferencii pribúdajú aj mladší lekári prezentujúci svoje skúsenosti.

„Je to určite veľká výhoda, lebo majú veľa nových informácií, pripravujú sa na rôzne skúšky špecializačné, atestačné, takže nám prinášajú novinky. Naučia sa prezentovať svoje prednášky na takýchto domácich podujatiach,“ dodáva Anna Líšková. Stretli sa tu odborníci z oblasti štátneho aj súkromného sektora. V prednáškach a diskusiách hovorili napríklad o rakovine hrubého čreva alebo infekčných a kardiovaskulárnych ochoreniach.

Tento typ ochorení patrí na Slovensku i v okolitých krajinách k najčastejším príčinám úmrtí.

„Napriek všetkej intenzívnej snahe sa stále tie stavy nepodarilo dramaticky zlepšiť. Preto je našou dennodennou úlohou bojovať v tejto oblasti a proti týmto chorobám,“ uzavrel tému prednosta kardiologickej kliniky FN Nitra Jozef Hasilla.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password