Prednedávnom začala rekonštrukcia Kráľovskej cesty. Ukončená by mohla byť na jeseň tohto roka

Daná lokalita sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, a preto prebehne aj archeologický výskum.

Kráľovská cesta sa začína na križovatke so Samovou ulicou a jej koniec je na križovatke s Námestím Jána Pavla II. Pod jej vzhľad sa podpísal zub času, počasie, ale i solenie. Niektoré kocky zo svojho miesta vypadávali a tvorili sa jamy.

Vyššie uvedené slová sú už minulosťou, pretože po slávnostiach Nitra, milá Nitra začala rekonštrukcia Kráľovskej cesty, ktorá má takmer 170 metrov.

O tom, že je v pláne jej revitalizácia, sme písali už v apríli tohto roka. Práve v tomto období sa konalo verejné obstarávanie na firmu (dodávateľa stavebných prác).

V rámci rekonštrukcie sa vybudujú aj tri nové dažďové vpuste a nasadí sa desať pouličných LED svietidiel.

Charakter Kráľovskej cesty zostane podľa slov mesta zachovaný. „Firma odstráni pôvodný povrch, ktorý tvoria andezitové kocky s hranou 10 cm. Dlažba poputuje na dočasnú skládku a každý jej použiteľný kus bude znovu umiestnený na svoje miesto,“ opisuje priebeh práce mesto Nitra na sociálnej sieti. Zvyšné miesta doplní nová dlažba, a to po vydaní súhlasu Krajského pamiatkového úradu.

Ako iste vieme, dané miesto sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, z toho dôvodu musí prebehnúť aj archeologický výskum. „Ten sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavebným dielom formou sledovania zemných výkopov, rýh, vyhľadávaním a zberom archeologických nálezov. Následne na mieste prebehne plošná sondáž s odborným zdokumentovaním nálezovej situácie,“ pokračuje mesto Nitra.

Keď skončia výskumné práce, zhotoví sa celková dokumentácia a urobí sa aj inventarizácia daných nálezov. Výskum bude stáť 15 312 eur s DPH a rekonštrukcia 238 934 eur s DPH.

„Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je na jeseň 2021,“ dodáva mesto.

Foto: snímka obrazovky – video FB Mesto Nitra

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password