Smerom na hrad má pribudnúť nová vyhliadka. V pláne je aj revitalizácia Kráľovskej cesty

Mesto Nitra chce zatraktívniť hradný kopec, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave.

foto: TV Nitrička

Cesta k Nitrianskemu hradu patrí z historického aj turistického hľadiska k jedným z najnavštevovanejších častí mesta. „Aj preto má mesto záujem zapojiť sa do projektu rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Nitra, ktorého cieľom je revitalizácia hradného kopca,“ uviedla v aprílovom čísle Radničných novín Timea Galová z mestského úradu. V pláne je obnova chodníkov na severozápadnom svahu hradného kopca, protierózne opatrenia, vybudovanie verejného osvetlenia. Vzniknúť by tu mala aj vyhliadková terasa a oddychové zóny pre návštevníkov.

Aktuálny stav severného svahu je nevyhovujúci.

Okrem zemných, výkopových prác a vyrovnania terénu je potrebné aj odstránenie starých drevín a výsadba novej zelene. Radnica informuje, že vzhľadom na nerovný a ťažšie prístupný terén budú práce často vykonávané bez pomocnej techniky. Materiál má byť prevážaný fúrikom.

V rámci obnovy má pribudnúť nový turniket, odpočívadlá pod jaskyňou, vyhliadka pod hradbami, oprava oplotenia a stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sľubujú možnosť „romantických prechádzok“ aj vo večerných hodinách.

foto: NH

Kráľovská cesta tiež vyžaduje rekonštrukciu.

Televízia Nitrička sa téme stavu cesty na hrad smerom od Župného domu venovala už v minulosti. Cestu postupne znehodnocuje čas, ale aj vplyvy počasia či solenie. Kocky vypadávajú, a ak k oprave nepríde včas, na cestnej komunkácii vznikajú jamy. Mesto Nitra hľadá dodávateľa stavebných prác formou verejného obstarávania.

Predmetom zákazky obstarávania je rekonštrukcia Kráľovskej cesty, ktorá začína na križovatke so Samovou ulicou a končí na križovatke s Námestím Jána Pavla II.

Projekt tiež rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia na Kráľovskej ceste v Nitre. Pri úpravách sa musí dbať na zachovanie historického vzhľadu. Panorámu historickej Nitry pod hradom doplní obnovený Veľkoprepoštský palác, ktorý koncom 2. svetovej vojny zničilo pamätné bombardovanie z 26. marca.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password