Pozornosť diecézy učiteľkám materských škôl

Nitrianska diecéza venuje pozornosť cirkevných materských škôl a ich formácii. Svedčí o tom aj formačné stretnutie učiteliek, ktoré 23. novembra 2019 zorganizoval Diecézny katechetický úrad.

Stretnutie začal duchovným príhovorom riaditeľ DKÚ Ondrej Kellner. Poukázal na potrebu modlitby za deti, pred deťmi a s deťmi, aby sa stala prirodzenou súčasťou života. „Na tento účel je dobré využívať existujúce formy modlitby vhodné pre deti. Od recitovaných, cez modlitby vlastnými slovami až po modlitby vyjadrené tancom, či tzv. ukazovačkami,“ vysvetľuje Kellner.

Riaditeľ Diecézneho školského úradu Peter Buranský priblížil účastníčkam stretnutia novinky obsiahnuté v novele zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Taktiež spomenul pripravovanú novú vyhlášku pre materské školy, ktorá bude riešiť aj kvalifikačné predpoklady učiteliek materských škôl a katechétov, ktorí môžu učiť náboženskú výchovu.

Časť programu bola venovaná metodickej stránke vyučovania. Účastníci stretnutia diskutovali o svojich skúsenostiach a o tom, ako možno implementovať prvky náboženskej výchovy do aktivít denného programu.

Priblížili si to v praktickej ukážke z prostredia Materskej školy sv. Gorazda v Nitre pod názvom Milión detí sa modlí ruženec, ktorá bola zrealizovaná pri návšteve seniorov.

zdroj: fb Biskupstvo Nitra

Súčasťou stretnutia pedagógov cirkevných materských škôl bola aj výstav prinesenej literatúry, ktorú využívajú pri svojej práci.

Televízia Nitrička

Forgot Password