Poradňa: Ako zvládnuť skúškové a nezblázniť sa?!

Obdobie skúšok je aktuálne v druhej polovici. Zisťovali sme ako prebieha.

Zdroj: pixabay.com

Stres, málo času, ale aj prokrastinácia možno po tieto dni sprevádzajú nejedného študenta. „Teraz sa snažím už menej stresovať, ako v prvom ročníku a hovorím si, že o nič nejde. I keď síce niekedy mi to absolútne nejde, ale potom si poviem, že kľud, veď je to len známka a je to len škola,“ hovorí študent 3. ročníka žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Marko. „Toto skúškové obdobie zatiaľ zvládam celkom v pohode, aj keď tiež som veľký stresman,“ prezradila o sebe študentka Natália.

Podľa prorektorky pre vzdelávanie UKF Jany Duchovičovej je systém hodnotenia nastavený tak, aby študenti záťaž počas skúškového zvládli.

„Kreditová hodnota príslušného predmetu zodpovedá náročnosti, ktorú musí vynaložiť študent v rámci semestra na získanie príslušného hodnotenia,“ vraví prorektorka. Systém sa riadi vnútorným predpisom univerzity, a to je študijný poriadok, ktorý v zmysle platnej legislatívy (vyhlášky o kreditovom systéme štúdia) upravuje študijný plán, podľa ktorého študent zbiera kredity. V zmysle štandardnej záťaže denného štúdia by mal študent počas jedného semestra získať približne 30 kreditov a počas jedného akademického roka 60 kreditov.

Skúškové obdobie zimného semestra na UKF trvá do 15. februára. Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity majú na to o niečo viac času. „Skúšku za zimný semester môžu študenti robiť do 31. júla 2020,“ informovala Renáta Chosraviová z Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou SPU.

Študenti na oboch nitrianskych univerzitách majú štandardne nárok na jeden riadny termín a dva opravné.

zdroj: pixabay.com

Pedagóg teda musí vypísať minimálne tri termíny. Často ich je pre voliteľnosť termínu vypísaných viac. „Pedagóg musí vypísať termíny na celé skúškové obdobie už dva týždne pred koncom semestra v UIS,“ opisuje Renáta Chosraviová systém na SPU. Ak na UKF nie ste ani na jednom z termínov úspešní, predmet si môžete zapísať ešte raz. Zväčša si predmet prenášate do príslušného semestra, teda zo zimného do zimného a z letného do letného. Ak ani po opakovanom absolvovaní predmetu nezískate príslušné kredity, nasleduje vylúčenie zo štúdia. Podľa prorektorky pre vzdelávanie UKF je potrebné si uvedomiť, že ak má študent na výber z viacerých termínov, a rozhodne sa ísť prvýkrát na skúšku v závere skúškového obdobia, právo na ďalšie termíny si premrhal.

V prípade, že nie ste spokojní s hodnotením, na UKF máte možnosť požiadať o komisionálne preskúšanie.

Ak má študent pocit krivdy alebo, že vzťah medzi pedagógom a ním samým je nejakým spôsobom narušený, má možnosť požiadať o komisionálne preskúšanie. „Je ale potrebné mať na pamäti, že to komisionálne preskúšanie nenavyšuje celkový počet termínov,“ upozorňuje prorektorka Duchovičová.

Dôležitý je najmä harmonogram učenia.

I keď ho možno nie vždy dodržíte, pomôže vám zorientovať sa v učive. Nemenej dôležitý je výber techniky učenia a prostredie. „Ja sa učím tak, že sa prechádzam a musím si hovoriť veci nahlas, tak si dokážem informácie lepšie zapamätať,“ hovorí Marko. „Učivo si rozvrhnem na časové obdobie, tak sa mi lepšie učí, a viem, čo sa ešte musím naučiť, a ako dlho mi to bude trvať. Samozrejme si texty zvýrazňujem, bez toho to nejde. Rada si ich aj vytlačím, je to pohodlnejšie ako v elektronickej podobe,“ prezradila Natália. Pri učení alebo vypracovávaní seminárnych a záverečných prác vám môžu pomôcť napríklad aj myšlienkové mapy a univerzitné knižnice.

Nezabúdajte na psychohygienu.

Marko radí ísť si zabehať popri rieke alebo ísť do fitnesscentra. Natália medzi učením robí psychologické prestávky. Počas nich sa ide napríklad prejsť alebo niečo navarí či pozrie film. Dobrou motiváciou môže byť pre vás odmena. Po skúškach sa vyberte na výlet alebo si kúpte niečo, po čom už dlho túžite. Prorektorka Duchovičová študentom odporúča racionálne rozložiť svoje sily a nenechávať si skúšky, najmä z obsahovo vzdialených predmetov, na poslednú chvíľu. „Veľmi často nie je potrebné voliť druhý, tretí termín, ak sa študent zodpovedne kvalitne pripraví už na ten prvý termín skúšky,“ hovorí Jana Duchovičová.

Obe nitrianske univerzity študentom ponúkajú poradenstvo v oblasti štúdia či psychických, zdravotných a legislatívnych ťažkostí. Na UKF by sa hlavne prváci v prípade rady mali obrátiť na tzv. tútora. Väčšinou ide o jedného z pedagógov vašej katedry. Najkompetentnejší sú však prodekani pre vzdelávanie a študijné oddelenia príslušných fakúlt. Špecifické problémy rieši aj Poradenské a servisné centrum UKF na Dražovskej ulici. Na SPU takúto pomoc ponúka Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password