Poľnohospodári a potravinári darovali potraviny zdravotníkom, deťom a seniorom

Agropriemysel sa rozhodol darovať tony potravín. Projekt „Vy pomáhate, my ďakujeme“ je tiež protestným vyjadrením.

člen predstavenstva SPPK Juraj Mačaj a regionálna komora pri odovzdávaní

Štrajková pohotovosť Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (SPPK) už istý čas vedie spory s agrorezortom. Podľa SPPK vychádzajú z rozdielnych názorov a odborných pohľadov na ozdravenie agropriemyslu. Situácii v súčasnosti nepomáha ani pandémia koronavírusu. „Posledných 11 mesiacov sme riešili s vedením ministerstva pôdohospodárstva hneď niekoľko závažných tém, ktoré vyvolali naprieč celou agropotravinárskou obcou veľké znepokojenie a frustráciu,“ uvádza SPPK.

Podľa komory nezhody s ministerstvom nevyústili do kydania hnoja a vylievania mlieka pred ministerstvom. „Pre nás je hodnota slovenských potravín vysoko nad akýmkoľvek sporom. Práve preto nebudeme robiť cirkus pred ministerstvom pôdohospodárstva, ale všetku našu energiu a čas venujeme skutočným záchrancom tejto krajiny,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Projekt darovania potravín má názov „Vy pomáhate, my ďakujeme“ a zapojilo sa doň 29 regionálnych komôr spolu so svojimi členmi a potravinárskymi zväzmi.

Darmi sa chcú poďakovať nemocniciam, mobilným testovacím miestam, úradom verejného zdravotníctva, domovom dôchodcov, detským domovom a charitatívnym organizáciám, „ktoré sa starajú napríklad aj o ľudí bez domova či rodiny v hmotnej núdzi. K tradičným a špecifickým regionálnym produktom sa tak dostanú aj tí, ktorí si ich častokrát nemôžu dovoliť kúpiť alebo ich nepoznajú,“ uviedol člen predstavenstva SPPK Juraj Mačaj.

V Nitrianskom kraji potraviny poputujú do siedmich lokalít.

Potravinové dary sa dostali na tieto miesta (zdroj: SPPK)

Zdravotníkom, deťom či seniorom venujú zeleninu, ovocie, ovocné šťavy, mliečne a mäsové výrobky, čaje, trvanlivé potraviny, vajíčka či koreniny. Mnohé z nich bežne spotrebiteľom ponúkajú v rámci predaja z dvora alebo dodávajú do nemocníc, škôl či iných zariadení spoločného stravovania v konkrétnych regiónoch Slovenska. V týchto dňoch sa však rozhodli, že potraviny venujú na dobrú vec a zviditeľnia zároveň regionálnu produkciu.

zdroj foto: Slovenská potravinárska a poľnohospodárska komora

Televízia Nitrička

Forgot Password