Podoby súčasnosti: Urban štýl

Mestský štýl bývania je trendom aj v roku 2020.

V predchádzajúcom príspevku sme sa bližšie pozreli na provensálsky štýl, článok nájdete tu. Dnes si predstavíme mestský štýl populárny v posledných desaťročiach. Slovo urban alebo urbanizmus je pomenovanie bázy, ktorá slúži na vedecké územné plánovanie osídľujúcich štruktúr – teda spôsob, ako zastavovať nové obytné a úžitkové plochy. Dbá sa najmä na harmonické usporiadanie územia, udržanie ekologickej rovnováhy a tiež na ochranu kultúrneho dedičstva. Či sa to vždy podarí, je skutočne otázne.

Zdroj: Pixabay

„Podľa podrobnejšej definície je urbanizmus alebo urbanistika samostatná tvorivá a vedecká disciplína, ktorej cieľom nie je len návrh jednotlivých stavieb, ale zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu,“ uvádza Monument revue, časopis Pamiatkového úradu SR.

„Vznik tejto samostatnej disciplíny je spojené predovšetkým s rozvojom – čiže frekventovanejšou výstavbou mestských sídiel, miest, obcí, sídlisk – teda urbánneho/mestského prostredia na účely bývania, produkcie, rekreácie či komunikácie na začiatku 20. storočia,“ vysvetľuje Pamiatkový úrad.

Zdroj: decortherapy

Urbánny štýl sa vyznačuje priemyselným interiérom, ktorý možno, na rozdiel od minimalizmu alebo industrializmu, dozdobiť dominantným prvkom, ako je napríklad výrazný gauč, osvetlenie a podobne. Dôraz sa kladie hlavne na kontext mesta – a to použitím povrchov/materiálov, ako betón, oceľ, patinovaný drevený nábytok. Z týchto stavebných materiálov môžu byť aj rôzne doplnky, ako napríklad dekorácie v tvare potrubia. Z ozdobami to však netreba preháňať, tento štýl neobľubuje prílišné dekorácie, hoci v sebe môže niesť prvky bohémskeho štýlu. Farby prevažne svetlého tónu sú žiadané, pričom sa odporúča aj využitie dopĺňajúceho farebného akcentu. Tento štýl umožňuje aj úmyselné odhalenie pôvodnej tehlovej steny.

Zdroj: decortherapy

Urbanizmus svedčí obytným priestorom, ktoré slúžili ako továrne, výrobne, sklady a podobne. Je vhodný pre milovníkov mesta, ktorý oceňujú všetky jeho vymoženosti.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password