Petíciu za zachovanie zelene v centre Nitry zastupiteľstvo zobralo na vedomie. V prípade výstavby by zeleň mohla byť vo vertikálnej forme

Územný plán výstabu pri obchodnom dome v centre Nitry povoľuje. O nájomnej zmluve na predmetné pozemky sa nerokovalo, poslancom chýbali informácie.

foto: NH

Ako bude vyzerať okolie bývalého Prioru v Nitre, je stále otázne. Petícia za zachovanie zelene, ktorou občania vyjadrili nesúhlas s výstavbou na blízkych pozemkoch, bola prerokovaná na zasadnutí mestského parlamentu. Nájomná zmluva s nájomcom, ktorý sa má postarať o výstavbu polyfunkčného domu na predmetných pozemkoch, však zatiaľ zrušená nebola.

Materiál o ukončení nájomného vzťahu bol vypustený z programu májového zasadnutia. V materiáli chýbali údaje.

Bod programu bol na základe hlasovania poslancov vypustený na návrh poslankyne Petry Ajdariovej. Dôvodom boli chýbajúce informácie o finančnom dopade na mesto plynúce z potenciálneho zrušenia zmluvy. Materiál podľa jej slov v zmysle rokovacieho poriadku musí obsahovať aj spomínané údaje.

„V tejto veci už dlhodobo prebieha komunikácia medzi mestom a nájomcom vo veci zámeru výstavby. Mesto cestou svojich orgánov ukladalo rôzne podmienky na zapracovanie do projektu a súčasne tak bolo preinvestovaných už niekoľko desiatok tisíc eur pri spracovaní dokumentácie stavby,“ uviedla poslankyňa. Tvrdí, že mesto by tak muselo znášať nielen uvedené náklady, ale aj predpokladané nároky na náhrady škody, ktorá môže predstavovať aj státisícové sumy.

Hlasovanie za vypustenie materiálu o ukončení nájomnej zmluvy (zdroj: Youtube Mesto Nitra)

Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa bol materiál spracovaný štandardne a v súlade s rokovacím poriadkom.

Poslanec Štefan Ágh vyjadril názor, že materiál mohli prerokovať: „Veď nakoniec svoj názor a svoje obavy vieme vyjadriť v hlasovaní“. Aké by boli náklady mesta spojené s ukončením nájomnej zmluvy, je podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka „čistou špekuláciou“: „Jednak tie náklady nepoznáme, jednak nájomca mal viac ako tri a pol roka na to, aby splnil svoje povinnosti smerujúce k účinnosti danej zmluvy“.

Územný plán centrálnej mestskej zóny tu výstavbu do istej výšky povoľuje.

Parlament neskôr rokoval o samotnej petícii proti výstavbe pri obchodnom dome. Vzhľadom na územný plán sa poslanec Pavol Obertáš zaujímal, či nejde o rozpor, ak občania chcú, aby tu bola zachovaná zeleň. „V rámci petície môžu obyvatelia žiadať čokoľvek,“ reagoval prednosta Martin Horák. Uviedol tiež, že napriek očakávaniu sa zástupcovia petície na zasadnutie nedostavili.

Poslanec Ján Vančo petíciu víta. Vyjadril sa, že v zastúpení za Staré Mesto dlhodobo razí teóriu, že nie každý zelený fľak v centre mesta sa musí zastavať: „Avšak je tu územný plán“. Mieni, že niekedy je loptička na strane obyvateľov, aby sledovali vývoj mesta a aktivizovali sa ešte predtým, než sa niečo rozhodne.

Polyfunkčný dom by mohol byť obrastený zeleňou.

S názorom, že obyvatelia by v podobných prípadoch mali reagovať skôr, súhlasil aj poslanec Dávid Moravčík. „Z veľkej časti je fasáda toho objektu navrhovaná ako zelená, teda zelená v pravom slova zmysle,“ reagoval na názory, že z okolia sa vytratí časť zelene. Naopak, má tu zostať vo vertikálnej podobe. Pavol Varga položil rečnícku otázku, či zastupiteľstvo petíciu môže len „zobrať na vedomie“.

Mestský parlament rokoval o alternatívach vyhovieť, nevyhovieť petícii a zobrať ju na vedomie, napokon sa hlasovaním uzniesol na tretej možnosti.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password