Pracovníci galérií boli ocenení

V priestoroch Koncertnej sály Nitrianskej galérie sa konalo odovzdávanie cien Rady galérií Slovenska BIELA KOCKA 3.

Ceny sa udeľovali za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2018 v 5 kategóriách.

„Ocenenie je udeľované za edičné, prezentačné, edukačné, teoretické, či iné odborné projekty v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Zámerom je uznanie odbornej práce, motivácia galerijných pracovníkov a spolupracovníkov, popularizácia galerijných aktivít,“ informuje Rada galérií Slovenska.

Odmenou pre víťazov je uznanie za ich odbornú a umeleckú činnosť, ale aj artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom. O víťazoch projektov rozhodla odborná sedemčlenná porota. Pozitívnou zmenou oproti minulému ročníku je nárast nominovaných projektov, ktorý sa vyšplhal na číslo 59.

Kategória: Edičný projekt (odborná publikačná činnosť)
Ocenená bola Jana Geržová za dielo Pamäť mesta. Publikácia textovo, dokumentačne a obrazovo zhrnula projekt kurátorky Jany Geržovej koncipovaný v 90. rokoch 20. storočia.

Kategória: Kurátorský projekt
Ocenenie získala Mira Keratová za výstavu Michal Moravčík UNITED WE STAND. Výstava Michala Moravčíka in memoriam priniesla prehľad jeho diel, ale aj prehľad jeho života, ktorý bol úzko spätý s tvorbou. Výstava prebiehala v dvoch častiach – UNITED WE STAND v Stredoslovenskej galérii a DIVIDED WE FALL v Novej synagóge v Žiline.

Kategória: Edukačný projekt
V oblasti edukácie boli ocenené Daniela Čarná a Lucia Kotvanová za projekt Mediátori umenia KHB na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar, realizovaný v Kunsthalle Bratislave. Práca mediátorov v Kunsthalle je dlhodobo známa pre snahu o aktívnu komunikáciu s rôznymi typmi návštevníkov a vzdelávaním, výchovou a praxou mediátorov. „Chcela by som zdôrazniť, že ocenenie ktoré si veľmi vážime, preberáme v zastúpení za všetkých tých, ktorí sú v pozadí tohto projektu,“ povedala Daniela Čarná, jedna z autoriek projektu zameraného na komunikáciu s verejnosťou. „Keď Kunsthalle pred piatimi rokmi vznikala, od začiatku sme definovali naše poslanie ako poslanie vzdelávacej inštituácie. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť akýsi nový model komunikácie s divákom a návštevníkom,“ dodala Daniela Čarná.

Kategória: Iný odborný projekt
V kategórii získala ocenenie Mira Keratová za projekt HYDROZA, Stálu expozíciu Stana Filka v Stredoslovenskej galérii. Projekt približuje širokej i odbornej verejnosti filozoficko-psychologický zámer tvorby Stana Filka.

Kategória: Nezávislý projekt
Posledná kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho  umenia. Ocenení boli Dalibor Bača a Ivana Rumanová za projekt Dalibor Bača: Definitívne nedokončené, realizovaný v Novej synagóge v Žiline. Kurátorsky sa na ňom podieľala Ivana Rumanová.


Monika Hozáková

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password