Obyvatelia Nitry môžu v ankete vyjadriť svoj názor na plány s mestom

Zozbierané údaje majú byť neskôr zapracované do tvorby plánu.

O novom územnom pláne Nitry sa hovorí už dlhšie. Od roku 2003 prešiel viacerými zmenami. Vzhľadom na zmeny v spoločnosti je očakávané, že transformáciou územný plán prejde ďalšou transformáciou. „Územný plán je dokument, ktorého hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj mesta. Určuje plochy napríklad na bývanie, vybavenosť, výrobu a zeleň,“ uvádza nitrianska radnica.

Mesto uviedlo, že do prípravy plánu chce zapojiť aj širokú verejnosť.

Stretnutia, ktoré sa venujú tejto téme sú zatiaľ vo virtuálnej rovine. Radnica už napríklad zorganizovala online diskusiu s mladými Nitranmi.

Obyvatelia môžu teraz svoj názor vyjadriť aj v online ankete.

Vyplnenie ankete vám zaberie približne 10 minút. Pýta sa vás napríklad na to, aký názor máte na štvrť, v ktorej bývate. Či ju považujete za dostatočne vybavenú z hľadiska služieb, parkov a prepojenia s inými časťami mesta. „Výsledky ankety budú dôležitým podkladom pre rozhodovanie mesta o podobe nového Územného plánu,“ dopĺňa mestský úrad.

foto: NH

Televízia Nitrička

Forgot Password