Nitra bude mať nový územný plán

Do jeho tvorby chce zapojiť aj verejnosť.

Radnica už začala s jeho prípravou, do ktorej postupne zapája odbory mestského úradu i odborníkov z praxe a z akademickej obce. V ďalšej fáze chce magistrát k spolupráci prizvať aj verejnosť. „Územný plán Nitry z roku 2003 prešiel dodnes šiestimi zmenami a doplnkami, čo je jasným signálom, že spoločnosť sa mení, a preto mesto musí reagovať komplexne. Pocitovo sa totiž nachádzame v bode zlomu, keď sa Nitra mení z poľnohospodárskeho centra na industriálne mesto,“ skonštatoval hlavný architekt Nitry Viktor Šabík.

Verejné obstarávanie na spracovateľa územného plánu má prebehnúť koncom jari 2021.

V prípravnej fáze už začala pracovať koordinačná skupina, ktorú tvoria architekti, dopravní inžinieri a ďalší odborníci. Verejnosť už mohla tvorbu územného plánu pripomienkovať, podľa radnice však takéto zapojenie ľudí nie je dostatočné. „Sledujeme silnú objednávku na čo najvyššiu mieru transparentnosti. Hľadáme preto nástroj na efektívnu participáciu obyvateľov. Chceme dosiahnuť aktívnu diskusiu,“ vysvetlil Šabík.

V tomto období už podľa pôvodného zámeru mali prebiehať stretnutia s občanmi mestských častí, plány však poznačila pandemická situácia. Preto bola radnica nútená stretnutia presunúť na jar a v súčasnosti prebiehajú iba virtuálne stretnutia vo výboroch mestských častí. „Prostredníctvom nich sa snažíme získať čo najviac podnetov a nápadov, na ktoré budeme chcieť nadviazať pri nasledujúcich stretnutiach s verejnosťou,“ uviedol Šabík.

V čase pandemických opatrení mesto na širšiu komunikáciu s verejnosťou pripravuje novú webovú stránku www.uzemnyplan.nitra.sk.

Tá má ponúknuť priestor pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi názormi, návrhmi a pripomienkami. „Stránka má byť nástrojom pre občanov. Ponúkne vstup do tvorby zadania pre spracovateľa územného plánu. Zároveň má byť miestom kultivovanej debaty o urbanizme, mobilite a súvisiacich témach. Našou predstavou je interaktívna platforma, na ktorej sa občania dozvedia o základných výzvach a dilemách, pred ktorými mesto stojí. Stránka by sa preto z nášho pohľadu mala stať živým materiálom, nie statickým dokumentom,“ dodal Šabík.

Televízia Nitrička

Forgot Password