Obnovený Most Márie Valérie v Štúrove oslavuje 20. rokov

Most bol postavený podľa plánov Jána Feketeházyho a slúži svojmu účelu od 28. septembra 1895. Počas oboch svetových vojen bol most poškodený a po jeho vyhodení do vzduchu 26. decembra 1944 bol 57 rokov mimo prevádzky. V dnešnej podobe slúži doprave pre občanov pravého aj ľavého brehu Dunaja od 11. októbra 2001.

(zdroj: TASR) Oslavy 20. výročia obnovy mosta spájajúceho Štúrovo a Ostrihom začali premietaním dokumentárneho filmu o Moste Márie Valérie. Súčasťou trojdňových osláv bude i výstava dokumentov, ktoré súvisia s rekonštrukciou mosta, obnovou a odovzdávaním do užívania. V sobotu (25. 9.) sa budú konať raňajky na moste, pripravený je aj slávnostný akt kladenia vencov na most, krojovaný sprievod smerujúci z mosta cez promenádu pri Dunaji na pešiu zónu či XX. Podunajský folklórny festival.

„Most významne napomáha osobnej doprave medzi dvoma štátmi, umožňuje využívanie služieb na oboch brehoch – maloobchod, cezhraničné zapojenie sa do trhu práce, či návštevu škôl. Za uplynulých 20 rokov sa vybudovali kontakty medzi občanmi, podnikateľmi, inštitúciami, samosprávami, ako aj inými spoločenstvami či organizáciami. Povedal by som, že popri oceľovom moste sme postupne vybudovali mosty vlastné,“ vyjadril sa primátor Štúrova, Eugen Szabó.

Vďaka vytvoreným viacerým mostom sa previazanosť dvoch brehov ukázala ako silná aj v čase epidémie.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom priniesli aj nové situácie – obyvatelia z oboch štátov nemohli po Moste Márie Valérie prechádzať. Podľa primátora Štúrova však ľudia vydržali napätú situáciu, dokázali sa prispôsobiť a nenarušili sa priateľské vzťahy s obyvateľmi Maďarska.

Zdroj foto: slovakia.travel.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password