O pandemické dávky možno žiadať už aj elektronicky

Sociálna poisťovňa spustila elektronickú Žiadosť o pandemické nemocenské. Určená je pre poistencov, ktorí chcú v čase mimoriadnej situácie priamo požiadať o priznanie a vyplatenie tejto dávky.

Sociálna poisťovňa v piatok na svojej webovej stránke a na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk zverejnila elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské. Využiť ho tak môžu poistenci s aktivovaným čipom v občianskom preukaze aj tí bez neho.

Vyplnené formuláre sú ihneď elektronicky doručené do informačného systému poisťovne. Vybavenie pandemického nemocenského je teda rýchlejšie.

Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár na portáli slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie). Ak ale občan takýto preukaz nemá, vyplní a odošle formulár cez e-službu Sociálnej poisťovne.

Postup: Lekár rovnako ako doteraz najprv zašle do evidencie SP za poistenca potvrdenie o jeho dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní žiadosť o pandemické nemocenské, ktorú zašle poisťovni. „Takto sa skráti čas vybavovania, pretože nebude potrebná ďalšia telefonická komunikácia s poistencom,“ uvádza SP.

Dočasné pdf a wordové formuláre, ktoré poisťovňa sprístupnila klientom na konci októbra a ktoré už poistenci vyplnili a zaslali pobočkám e-mailom, zostávajú v platnosti. „Rovnako ich naďalej môžu využiť klienti, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk alebo mobilný telefón,“ uzatvára Sociálna poisťovňa.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password