Nitrianske knižnice čiastočne fungujú. Vrátené knihy zostanú nejaký čas v karanténe

Na vrátenie sú k dispozícii aj biblioboxy, na vypožičanie online objednávky.

Univerzitná knižnica UKF (zdroj: ukf.sk)

Už tento týždeň bolo možné vracať knihy do univerzitnej knižnice Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Vypožičané tituly je možné vracať od 4. mája od 8.30 do 13.00. Knižnica očakáva vrátenie kníh najmä od študentov, ktorí končia štúdium na SPU. „Študenti, ktorí budú pokračovať v štúdiu môžu vrátiť knihy do konca septembra 2020. Pri prekročení výpožičnej lehoty sa do konca septembra nebudú generovať upomienky, ani poplatky s tým súvisiace,“ vysvetľuje knižnica.

Osobne môže knihy vrátiť ktokoľvek v sídle knižnice na Štúrovej ulici.

Nie je potrebné preukázať sa preukazom. Využiť môžete aj vrátenie poštou na adresu Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra. Knižnica odporúča doporučenú zásielku, aby mal odosielateľ potvrdenie o zaslaní. „Po vrátení budú knihy uložené v karanténnej miestnosti a ich opätovné vypožičanie bude možné až po siedmich dňoch,“ dodáva knižnica.

Opatrenia v knižnici (zdroj: Univerzitná knižnica UKF)

Knihy si môžete aj požičiavať.

Od 4. mája od 8.30 do 13.00 je možné vypožičať si knihy, ktoré je nutné predtým objednať cez online katalóg. Rovnakú službu bude od pondelka 11. mája ponúkať aj knižnica Univerzity Konštantína Filozofa. Čitatelia si knihy môžu prevziať v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00. Po objednaní online treba čakať na potvrdzujúci e-mail o tom, že sú knihy pripravené.

Upomienky nebudú vydávať do septembra 2020.

Knižný box na ulici Fraňa Mojtu pod schodami do krajskej knižnice (zdroj: krajská knižncia v Nitre)

Výnimka platí pre končiacich študentov. Tí musia pred ukončením štúdia knihy vrátiť prostredníctvom biblioboxov. K dispozícii je už aj knižný box Krajskej knižnice Karola Kmeťka. Nachádza sa pod schodami do knižnice. Tituly je možné prostredníctvom biblioboxu vracať od 6. mája kedykoľvek. Z čitateľského konta budú odčítané po 5-dňovej karanténe na 6. deň od vrátenia. Potvrdzujúca správa bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu.

Krajská knižnica bude otvorená od 11. mája v obmedzenom režime, v letnom výpožičnom čase, teda v stredu od 7.30 do 18.00, ostatné pracovné dni od 7.30 do 16.30. Od 9.00 do 11.00 majú vstup povolení seniori nad 65 rokov. V knižnici môže byť naraz 20 čitateľov po dobu 20 minút. Vstúpiť môžete len s rúškom alebo jeho alternatívou a po dezinfekcii rúk. Pre verejnosť zatiaľ nebude k dispozícii čitáreň, študovňa ani verejný internet. Samozrejmosťou sú dvojmetrové rozostupy. Pre vrátenie kníh využívajte bibliobox pod schodmi. „Knihy vypožičané pred uzatvorením knižnice je potrebné vrátiť do 22. 05. 2020, po tomto termíne sa začnú uplatňovať sankčné poplatky,“ upozorňuje knižnica.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password