Nitrianska nemocnica zastavuje operácie

Fakultná nemocnica v Nitre pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne zastavuje vybrané hospitalizácie aj operácie.

Nové opatrenie nadobúda platnosť v pondelok 16. marca a bude trvať až do odvolania. Zastavené budú vybrané hospitalizácie aj operácie okrem onkologických a akútnych pacientov, život ohrozujúcich stavov a a pôrodov, z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít.

Nemocnica odporúča pacientom aj verejnosti maximálne redukovať návštevu svojich ambulancií v prípadoch, ktoré znesú odklad a nespôsobia ohrozenie na živote.

Prijaté opatrenia sú v záujme verejného zdravia. „Vo Fakultnej nemocnici v Nitre je aj naďalej v plnej prevádzke Oddelenie urgentnej medicíny a všetky ambulancie Ústavnej pohotovostnej služby,“ informuje nemocnica.

Nemocnica ďalej dôrazne pripomína, že nasledovné opatrenia priamo súvisa s aktuálnou situáciu, ochorením COVID-19, pričom všetky sú v záujme ochrany zdravia pacientov aj zdravia personálu a ostatného obyvateľstva.

Dôležité!

  • Pokiaľ to ambulancia vášho lekára umožňuje, využite elektronické predpisovanie liekov.
  • Je dôležité uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie o vašom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozeniu ostatných navôkol, vrátane ošetrujúceho personálu.
  • V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) nemocnica pacientov žiada, aby nechodili do Fakultnej nemocnice Nitra. Telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitra – 0948 495 915. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

Pripomíname!

  • Pod hrozbou pokuty 1 650 eur je nariadená povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.
  • Osoby, ktoré nedodržiavajú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby.
  • „Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky,“ 300/2005 Z. z. – Trestný zákon.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password