Mesto Nitra bude mať novú vizuálnu identitu: Vyhlasuje súťaž pre dizajnérov

Podľa slov primátora pôjde o jednotný a komplexný systém, ktorý určí vizuál krajského mesta 21. storočia.

Mesto Nitra sa chce prezentovať novým vizuálnym štýlom, vyhlasuje preto dvojkolovú súťaž pre profesionálnych dizajnérov. „Nitra potrebuje mať definovanú svoju identitu, ktorá ovplyvní vnímanie mesta domácimi i návštevníkmi a nasmeruje ďalšie pôsobenie mesta v oblastiach architektúry, verejného priestoru, kultúry, turizmu i služieb,“ povedal primátor Marek Hattas.    

Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické aj právnické osoby z oblasti komunikačného dizajnu, pričom pôjde o dlhodobú spoluprácu.

V prvom kole súťaže je úlohou uchádzačov zaslanie portfólií s minimálne 6 ukážkami prác. Do druhého kola postúpi najviac 5 uchádzačov, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu pre vybrané aplikácie. „Prvé kolo nie je honorované, v druhom kole získajú finalisti skicovné vo výške 500 eur,“ uvádza Lenka Mareková z mestského úradu. Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza je 19-tisíc eur. „Prihlášky do prvého kola je potrebné zaslať cez portál webovej aplikácie JOSEPHINE do stredy 25. augusta 2021 do 10:00,“ informovala Lenka Mareková.

Víťaz bude vyhlásený začiatkom októbra 2021.

Rozhodne o ňom odborná komisia tvorená grafickými dizajnérmi Věrou Marešovou, Ľubicou Segečovou, Borisom Melušom, mestským poslancom a predsedsom komisie pre kultúru, cestovný ruch a kreatívny priemysel Erikom Králom a poradcom pre komunikáciu primátora Henrichom Vargom.

Víťaž a mesto Nitra budú počas tohto a budúceho roka nový vizuál, súčasťou ktorého bude nové logo či nový dizajn komunikácie kultúrnych podujatí. Vizuál má byť použitý napríklad aj na mestských lavičkách, autách Strediska mestských služieb a webstránke mesta.

Televízia Nitrička

Forgot Password