Nitra je mesto priateľské k seniorom. Získala ocenenie

Na vyjadrenie vďaky a uznania tým, ktorí (nielen) počas pandémie pomáhajú najzraniteľnejším, slúži cena Senior Friendly. Medzi ocenenými samosprávami je i naše mesto.

Piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý organizuje Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, vyvrcholilo ocenením samospráv najpriateľskejších k príslušníkom staršej generácie. Mená víťazov sme sa však nedozvedeli v Zychyho paláci, ale online.

Pandémia neznížila počet prihlásených.

Práve naopak. Čas solidarity a vzájomnej spolupráce priniesol podľa slov organizátorov rekordné množstvo prihlášok a zvýšil aj kvalitu prihlásených. Projekt teda zostal obsahovo zachovaný – uskutočnila sa konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce i séria prednášok k otázkam dôležitým pre seniorov.

Najvyššie ocenenie, Plaketu Senior Friedly, získali mestá Nitra, Banská Bystrica a Prešov.

Spomedzi samospráv boli ocenené Banskobystrický, Prešovský a Trenčiansky kraj. Hodnotené však boli aj veľké spoločnosti, stredné firmy a neziskové organizácie, z ktorých si prívlastok „priateľský k seniorom“ odniesli veľké obchodné spoločnosti aj organizácie ako Nadácia TA 3, Slovenský skauting a Slovenská spoločnosť pre pohyb a zdravie. Udelené boli i čestné uznania.

„Aj v tomto neľahkom období som našich seniorov ubezpečoval, že na nich intenzívne myslíme a snažíme sa im uľahčiť situáciu, v ktorej sa pre koronavírus ocitli,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas, ktorý sa kvôli zákazu vychádzania so seniormi spojil prostredníctvom ich zástupcov alebo telefonátom cez video hovor. Hattas sa tiež zúčastnil naživo vysielanej debaty s odborníkmi. Hovorili o tom, aké služby mesto seniorom poskytuje a ako sa dajú využívať aj napriek momentálne platným prísnym obmedzeniam.

Ocenenie potešilo i poslankyňu a podpredsedníčku Rady seniorov Annu Laurinec Šmehilovú: „Som veľmi rada, že Rada seniorov sa stala v našom meste realitou,“ uzavrela.

Foto: Mesto Nitra

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password