Na výrub drevín potrebujete povolenie

Ak máte na svojom pozemku drevinu, ktorej by ste sa chceli zbaviť, musíte v prvom rade vyriešiť zákonné povinnosti.

Kríky a stromy vplývajú predovšetkým na mikroklímu v mestách a obciach. „Stromy vytvárajú urbanistický prvok a pôsobia na to, ako mesto vyzerá ako celok. Z tohto hľadiska preto odborníci musia posudzovať či jednotlivú drevinu vyrúbať alebo nevyrúbať,“ vyjadril sa hovorca mesta, Tomáš Holúbek.

Pred odstránením dreviny na svojom pozemku musíte podať žiadosť o výrub na príslušnom úrade.

Výrub drevín zo súkromných pozemkov sa podáva na mestský či obecný úrad. Táto žiadosť je dostupná na webovej stránke mesta. „Podať ju môže obyvateľ priamo v klientskom centre, prípadne na Odbore životného prostredia, pokojne ju môže poslať aj e-mailom,“ doplnil Holúbek.

Poplatok pre fyzické osoby je 10 eur a právnické osoby je 100 eur.

V zákone o ochrane prírody a krajiny sa však vymedzujú aj prípady, kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, napríklad rozmery dreviny, umiestnenie dreviny vo vzťahu k druhu pozemku či pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/na-vyrub-drevin-potrebujete-povolenie/

Televízia Nitrička

Forgot Password