Na sídlisku Diely boli odovzdané nové nájomné byty

Stavať ich začali v júli minulého roka a dokončené boli v júni 2022.

foto ilustračná: pixabay.com

Kľúče od 33 nových nájomných bytov v bytovom dome C – 307 na sídlisku Diely boli slávnostne odovzdané. Bytový dom so šiestimi nadzemnými podlažiami a skladá z dvanástich jednoizbových bytov s rozlohou od 35 do 45m² a dvadsaťjeden dvojizbových bytov s rozlohou od 55 do 70m².

„Súčasťou objektu je štyridsaťosem parkovacích miest, detské ihrisko, kontajnerové stojisko a sadové úpravy,“ doplnila nitrianska radnica.

Predtým ako si nájomníci prevzali kľúče, bol bytový dom oficiálne odovzdaný do užívania symbolickým prestrihnutím pásky s účasťou predstaviteľov mesta, Štátneho fondu rozvoja bývania a Sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„Celkové náklady na stavbu boli 2 355 664,07 € vrátane DPH. Najväčšia časť z nákladov bola hradená zo Štátneho fondu rozvoja bývania – 1 322 890,00€, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky bola 750 820, 00 € s DPH a náklady mesta 281 954, 07 € s DPH,“ doplnil údaje o finančnej stránke magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password