Na Palárikovej a Štefánikovej začne plánovaná reorganizácia parkovania

S reorganizáciou súvisí aj revitalizácia okolitého priestoru. Pribudnúť má zeleň, dlažba, sedenie a cyklokoridor.

foto: archív TV Nitrička

Nitrianska radnica pred časom informovala, že priestor pred zrekonštruovaným bývalým Priorom (OD Nitra), novým Orbisom a VÚB bankou prejde revitalizáciou. Pribudnúť tu má napríklad dlažba, stromy, lavičky a cyklokoridor.

S tým súvisia aj práce, ktoré majú viesť k plánovanému predĺženiu pešej zóny k OC Mlyny

„Na opačnej strane ulice vznikne v najbližších týždňoch živé miesto, kde pribudne sedem vzrastlých stromov, kvetinová výsadba a sedenie. O umiestnenie terasy už požiadali aj priľahlé gastro prevádzky,“ uvádza Mestský úrad v Nitre.

Na Štefánikovej triede oproti OD Nitra by teda podľa mesta mali v najbližších týždňoch prebiehať úpravy priestorov. Na Palárikovej ulici vznikne 37 parkovacích miest, ktoré vzniknú presunom existujúcich miest na Štefánikovej ulici, konkrétne spred VÚB banky a spred budovy ZSE smerom k Palárikovej.

„Práce na zmene dopravného značenia začnú už v pondelok 1. 8. od 10.00 a vyžiadajú si dočasné obmedzenia,“ spresňuje mesto.

Možnosť vytvoriť na Palárikovej ulici parkovacie miesta vznikla v dôsledku reorganizáciou autobusových zastávok. Tá súvisela aj so zjednodušením zastávok. „V pôvodnom riešení si musel cestujúci, ktorý chcel cestovať napríklad z centra mesta na Predmostie, vopred premyslieť, ktorou linkou chce cestovať a na základe toho čakať na príslušnom nástupišti. Ak medzitým šla rovnakým smerom iná linka, nestihol ju, pretože zastavovala na inom mieste, kam už nebolo možné prebehnúť,“ uviedol v reportáži pre TV Nitrička Vladimír Šimko, koordinátor mestskej autobusovej dopravy.

Televízia Nitrička

Forgot Password