Na Nitrianskom hrade sa cez víkend slávilo: Výročie katedrály a deň diecéznej mládeže

Mladí si po omši mohli vymeniť rôzne názory na súčasný život.

Nitrianska diecéza v sobotu 20. novembra slávila výročie vysviacky Katedrály – Baziliky svätého Emeráma, ktorá je jednou z dominánt Nitry. Zároveň ide o miesto, kde pravdepodobne stál v minulosti prvý kresťanský chrám v stredovýchodnej Európe. Katedrálny chrám okolo roku 830 posvätil salzburský arcibiskup Adalrám. „Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo pri tejto príležitosti v dnešný deň v katedrálnom chráme za účasti bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda a širokej verejnosti celebroval slávnostnú sv. omšu,“ uvádza Nitrianska diecéza.

V nedeľu 22. novembra sa v katedrály sa počas sviatku Krista Kráľa slávil aj 36. svetový deň mládeže.

Slávnostnú sv. omšu v katedrálnom chráme celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a počas príhovoru oslovoval najmä mladých. „Mons. Judák vo svojich myšlienkach poukázal na súčasnú dobu a jej prejavy v rôznych podobách, ktorá neberie v úvahu skutočnú pravdu o človeku, ale ktorá je charakteristická povrchnosťou, nezodpovednosťou, krivou morálkou a presadzovaním práva silnejšieho. Povzbudil preto mládež k stálemu hľadaniu pravdy o človeku,“ informovala diecéza. Po skončení omše sa mládež stretla s biskupom Judákom v Diecéznom pastoračnom centre, kde mohli zdieľať a zároveň si vymeniť si názory aj na život Cirkvi v súčasnosti.

foto: archív TV Nitrička

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password