Mestský úrad sa čiastočne otvára pre verejnosť

Nitrianska radnica čiastočne uvoľňuje niektoré obmedzenia, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu platili na mestskom úrade.

Obyvatelia mesta tak už nebudú odkázaní iba na elektronické či telefonické kontakty, ale niektoré úradné záležitosti budú môcť vybaviť aj osobne.

Na mestskom úrade je momentálne pre verejnosť sprístupnené klientske centrum, pokladnica, overovanie listín, matrika, evidencia obyvateľstva a podateľňa. „Fungujeme stále v obmedzenom režime a pohyb ľudí regulujú zamestnanci úradu. Prosíme preto o trpezlivosť pri vstupe,“ zverejnil magistrát.

Radnica zároveň upozornila, že pri vstupe do budovy musí mať každý občan respirátor a musí sa preukázať negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu s platnosťou podľa aktuálnych nariadení.

„Preukázať sa môže aj potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, alebo očkovacím preukazom dva týždne po podaní druhej dávky vakcíny,“ oznámil magistrát

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password