Mesto Nitra pozýva na valné zhromaždenie

Vo februári zasadne valné zhromaždenie Výboru Dolnomestského komposesorátu Nitra.

„Zasadnutie sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 o 14. hodine v jedálni Stapringu,“ informovalo Mesto Nitra.

Program rokovania začne prezentovaním výročnej správy, správy dozornej rady a správy o hospodárení. Súčasťou bude tiež schvaľovanie účtovnej závierky, dividendy a odmien členov dozornej rady. Prerokuje sa stav nájomných zmlúv a bude sa hovoriť aj o personálnej zmene v dozornej rade.

zdroj: stapring.sk

V závere zasadnutia valného zhromaždenia prebehne diskusia a následne sa rozhodne o schválení výplaty dividend.

Zhromaždenie z kapacitných dôvodov zasadne v dvoch čiastkových schôdzach. „Prvá schôdza sa bude konať 17. januára 2020 o 13.00 na Mestskom úrade v Nitre, účasť však bude možná iba pre predsedu komposesorátu, zapisovateľa a zástupcu mesta Nitra,“ dodalo mesto.

Televízia Nitrička

Forgot Password