Mesto Nitra chce reagovať na zdražovanie rozšírením pomoci vybraným skupinám obyvateľov

Mesto Nitra mieni rozšíriť pomoc seniorom, rodičom samoživiteľom a ďalším občanom s nízkym príjmom.

foto ilustračná: pixabay.com

Zvyšovanie cien energií a zdražovanie potravín sa dotýka aj Slovákov. Mnohí sa s očakávaním pýtajú, ako chce vláda pomôcť sociálne slabším, respektíve zraniteľnejším skupinám obyvateľstva. „Opatrenie reaguje na zvyšovanie cien energií a ďalších komodít, ktoré v slovenských mestách spôsobuje u časti obyvateľov neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby, primárne potraviny,“ pripomína mesto.

Výdajňa potravín má zabezpečiť bezplatnú pomoc pre väčší počet ľudí.

Výdajňu potravín na mestskej tržnici v súčasnosti môžu využívať jednotlivci a rodiny v hmotnej núdzi, krízovej sociálnej situácii a seniori so starobným dôchodkom na úrovni 334 eur. “Tento limit navrhujeme navýšiť o takmer 50 eur, až na 381 eur. Zároveň plánujeme rozšírenie služby aj o ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľov tak, aby sme chránili rodiny s nízkymi príjmami, matky samoživiteľky a ďalšie skupiny obyvateľov nášho mesta,” povedal primátor Nitry Marek Hattas.

O návrhu dnes rokuje Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia.

O kompenzácii zvyšovania cien energií sa hovorilo aj na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Predstavy o tom, ako k riešeniu aktuálnych problémov pristúpiť, sa čiastočne rozchádzali. Mestskí poslanci Miloš Dovičovič a Ján Greššo predložili Návrh na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov radikálneho nárastu ceny tepla a teplej úžitkovej vody pre všetkých obyvateľov mesta. Dôvodová správa uvádzala, že ide o jednorazové opatrenie. Časti poslancov sa návrh zdal populistický.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password