Nitra má vyčleniť vyše 750 000 eur na pomoc s nárastom cien energií. Predkladatelia obvinenie z populizmu odmietajú

Mesto Nitra vyčlení pre obyvateľov finančnú pomoc ako kompenzáciu rastu cien energií. Myšlienka dobrá, no spôsob sa niektorým nepozdával.

Na zasadnutie mestského zastupiteľtva Nitry boli predložený materiál s názvom Návrh na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov radikálneho nárastu ceny tepla a teplej úžitkovej vody pre všetkých obyvateľov mesta. Dôvodová správa uvádzala, že ide o jednorazové opatrenie, ktorého cieľom je prispieť k preklenutiu negatívneho vplyvu na peňaženky nitrianskych domácností.

„Z uvedených dôvodov navrhujeme vyčleniť z rozpočtu mesta Nitra sumu 10,00 € na každého obyvateľa s trvalým pobytom v meste Nitra, t. j. 769 320, 00 €,“ konkretizuje sa v dôvodovej správe.

Predkladateľmi návrhu sú mestskí poslanci Miloš Dovičovič a Ján Greššo. Niektorým poslancom sa spôsob podania zdal populistický.

„Je dobré, že rozmýšľame nad našimi obyvateľmi a ako im pomôcť, len si myslím, že sa to chytilo za úplne opačnú stranu, ako malo,“ povedal poslanec Filip Barbarič. „Populistické a predvolebné je to, akým spôsobom ste tento návrh podali. Sami dvaja, bez diskusie. Vypočítali ste si nejakú sumu, ktorú viete, že mesto nemá teraz odkiaľ zobrať a ešte je aj neodvôdnená,“ pokračoval neskôr poslanec Barbarič, ktorý spôsob podania považoval za predvolebnú kampaň.

Foto ilustračná: Pixabay.com

„Tá myšlienka bola naozaj správna a dobrá – pomôcť našim obyvateľom, len materiál je napísaný nešťastne, lebo hovorí, že budeme dávať našim obyvateľom helicopter money,“ zapojil sa do témy primátor Marek Hattas. Dať jednorazovo desať eur znamená na jedného obyvateľa približne 83 centov na mesiac. Materiálu bolo vyčítané, že je neadresné a hovorí o tom, že peniaze maju byť „pre všetkých obyvateľov mesta Nitra“.

Podľa slov Jána Grešša to bolo takto napísané, aby bolo jasné, ako k výslednej sume prišli, teda násobením počtu obyvateľov desiatimi eurami. Pointou návrhu nebolo prerozdelenie, ale vyčlenenie finančných prostriedkov. „Poďme sa baviť, ako ich použijeme, pre koho ich použijeme, pre aké sociálne skupiny obyvateľstva a akým spôsobom ich distribuujeme,“ vysvetlil poslanec Greššo.

Mestské zastupiteľstvo návrh napokon odsúhlasilo.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password