Mariánska púť na nitrianskej Kalvárii

Tisícky veriacich z celého Slovenska a okolitých štátov sa každoročne zídu na tradičnej púti v Nitre. Tá sa koná pri príležitosti osláv Nanebovzatia Panny Márie.

Pre pútnikov je pripravený bohatý duchovný program, ktorý sa začne vo štvrtok 15. augusta svätou omšou. Slúžiť sa bude v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Pútnický program na sobotu

Program bude pokračovať v sobotu 17. augusta, s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 15.00 sa bude konať svätá omša za účasti detí, následne je pre nich pripravený zábavný program. Od 16-tej hodiny bude v aule Misijného domu prebiehať Duet Tour, teda interaktívny workshop na tému „7 pilierov dobrého manželstva“. Súčasťou workshopu je aj hudobný program. 

O 20.30 povedie procesia s posvätným ružencom k Lurdskej jaskyni. Sobotný program ukončí svätá omša o 23.00 hod. za účasti novokňazov. 

Nedeľa sa zavŕši slávnostnou svätou omšou

Krížová cesta sa bude konať v nedeľu 18. augusta skoro ráno o 5.00 hodine. Nasledovať budú bohoslužby v slovenskom a maďarskom jazyku. Púť vyvrcholí o 10.00 hodine slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Záverom programu bude Mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním o 15.00 hodine.

Televízia Nitrička

Forgot Password