Podľa inšpekcie Kúpalisko Podhájska v bazénoch neoprávnene využívalo vodu z geotermálneho vrtu

Vodu, ktorá sa mala vracať nekontaminovaná, vypúšťali do blízkeho potoka. Bez návratu sa však prameň zastaví.

So zistením prišla Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá v auguste 2019 začala dozorovať v spoločnosti Geo Termál Podhájska. „Inšpektorky totiž počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda,“ uvádza SIŽP.

Na kúpalisku zasahovala environmentálna polícia viackrát.

Minulý rok v júni envirokriminalisti kontrolovali rôzne dokumenty a počítače na miestnom obecnom úrade, skontrolovali tiež termálny vrt, odkiaľ mala byť voda čerpaná načierno. SIŽP uložila spoločnosti pokutu 128 978 eur, spoločnosť sa odvolala. Kriminalisti sa sem vrátili aj v auguste v rámci akcie s názvom Prameň. Viac v článku nižšie:

Falšovali úradné listiny?

„Počas druhostupňového odvolacieho konania sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí, týkajúce sa oprávnenia čerpať vodu z geotermálneho prameňa, bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala v roku 1994,“ tvrdí SIŽP, ktorá mieni, že Geo Termál Podhájska prichytila pri konaní, nasvedčujúcom spáchanie trestného činu falšovania úradnej listiny, čo oznámilo aj príslušným orgánom a momentálne v tejto veci prebieha policajné vyšetrovanie. Inšpekcia chce pokutu vzhľadom na okolnosti ešte zvýšiť. Spoločnosť Termálne kúpalisko Podhájska „časť vôd odoberá cez výmenníkovú stanicu hneď pri vrte. Sčasti používa aj ochladenú vodu, ktorá predtým slúžila na ohrev skleníkov. Takýmto zmiešaním vznikne ideálna teplota na prevádzku bazénov. Znečistenú vodu potom vypúšťa cez odpadové rúry do vodného toku Liska. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd do potoka škodí vodným organizmom. Navyše, tým, že sa voda nenavracia naspať do podzemného prameňa, môže spôsobiť jeho nenávratné poškodenie,“ dodáva inšpekcia.

Znečistenú vodu mali vypúšťať do potoku Liska, kde následne vymizli vodné organizmy.

Vlastník vrtu síce je oprávnený z vrtu čerpať geotermálnu vodu, ktorá sa má využívať napríklad výhradne na ohrev skleníkov spoločnosti Solokvet, ktorá má s Geo Termál zmluvu, ale podmienkou je takzvaná reinjektáž – voda sa musí druhým vrtom vrátiť naspäť do prameňa nekontaminovaná, aby nevysychal. „Tieto zásoby sú vyčerpateľné, a preto je nevyhnutné vracať využitú termálnu vodu ďalším vrtom do podzemia. Inak sa geotermálny zdroj zastaví a nebude sa môcť už nikdy využívať,“ uvádza ministerstvo životného prostredia.

Podľa SIŽP voda z vrtu nesmerovala potrubím len do skleníkov, ale aj do nelegálnej výmenníkovej stanice, odkiaľ tiekla do bazénov. Keďže znečistená voda nemala smerovať naspäť do vrtu, spomínané spoločnosti ju podľa SIŽP vypúšťali do blízkeho potoka Liska. Zistenia sa týkajú aj spoločnosti Lendel, ktorý tiež využíva geotermálnu vodu na plnenie vonkajších bazénov v rovnakom režime ako Termálne kúpalisko Podhájska.

foto: FB Polícia SR

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password