Ku kauze v Podhájskej sa vyjadrili aj hygienici: Ohrozenie zdravia návštevníkov nepredpokladajú

Pred niekoľkými dňami sa začali šíriť informácie o rádioaktívnych prvkov vo vodách termálneho kúpaliska. Okrem rezortu sa k situácii vyjadril aj úrad verejného zdravotníctva.

foto ilustračná: pixabay.com

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) SR predčasom informovala o zisteniach, ktoré sa týkajú kúpaliska v Podhájskej. Environmentálna polícia tu musela zasahovať viackrát. V priebehu leta minulého roka kontrolovala dokumenty aj termálny vrt, odkiaľ mala byť voda čerpaná na čierno.

Koncom mája 2021 SIŽP zverejnila zistenia, ktoré viedli k ďalšiemu policajnému vyšetrovaniu.

Najnovšie pribudli obavy z rádioaktívnych látok v geotermálnej vode na kúpalisku. K situácii sa vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia SR aj hygienici.

Podľa ministerstva je možné, že v súvislosti s čerpaním geotermálnych vôd v Podhájskej a prebiehajúcim vyšetrovaním sa šíria dezinformácie týkajúce sa prípustnej rádioaktivity v geotermálnej vode kúpaliska. Rezort sa preto obracia na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá má analyzovať daný stav. „Samotná zistená rádioaktivita súvisí s nariadením, ktoré ustanovuje požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,“ informuje ministerstvo. Závery znaleckého skúmania v rámci trestného konania potvrdili prekročené limity podľa nariadenia vlády. Potenciálny vplyv rádioaktivity na zdravie návštevníkov termálnej časti kúpaliska skúma Štátna kúpeľná komisia.

„Tie dopady môžu byť negatívne, ale aj pozitívne. My sme zistili na základe informácií poskytnutých OČTK (orgány činné v trestnom konaní, pozn. red.) prekročenie týchto noriem z hľadiska kvality povrchových vôd, teda vôd vypúšťaných do vodného toku Liska ako odpadové vody. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú pre nás prvoradé,“ vraví Michal Kiča, štátny tajomník environrezortu. Podľa Jána Jenča, riaditeľa SIŽP, ak chce prevádzkovateľ kúpaliska dodržiavať platnú legislatívu, je treba zistiť kvalitu vody, ktorá pochádza z podzemného prameňa, a tiež skúmať bazénovú vodu, vzhľadom na to, že vplyvom jej vypúšťania dochádzalo k znečisťovaniu miestneho potoka Liska.

Foto: FB Polícia SR

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre je prítomnosť rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách prirodzená a závisí od geologického podložia, z ktorého sa termálna voda získava.

Aby nedošlo k nesprávnej interpretácii zistení, hygienici uvádzajú, že v súvislosti s geotermálnou vodu išlo o rádiologické ukazovatele, ktoré sú definované pre pitnú vodu, prírodnú minerálnu vodu alebo pramenitú vodu určenú na ľudskú spotrebu, pričom tieto ukazovatele nie sú definované pre geotermálnu podzemnú vodu. „Chceli by sme upokojiť verejnosť a uviesť, že ani v prípade pobytu ľudí v termálnom kúpalisku a náhodného požitia termálnej vody z kúpaliska z uvedeného vrtu sa nepredpokladá ohrozenie ich zdravia,“ informuje RÚVZ.

Päť bazénov napĺňaných geotermálnou vodou, nie je tento rok v prevádzke.

Na kúpalisku Podhájska je k dispozícii sedem bazénov, ktoré sú plnené vodou z iných zdrojov. „Kvalita vody na kúpanie v týchto bazénoch je v rámci platnej legislatívy vyhovujúca. Miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne vykonáva na kúpalisku štátny zdravotný dozor,“ dodal RÚVZ.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password