Cesta vedúca k Nitrianskemu hradu je dokončená

Charakter historického úseku zostal zachovaný.

Stav historickej Kráľovskej cesty, ktorá vedie k Nitrianskemu hradu, vyžadoval súvislejšie opravy. Mesto Nitra s nimi začalo v júli tohto roka po slávnostiach Nitra, milá Nitra.

V hornej časti cesty bola počas prác odhalená pôvodná historická dlažba.

„Išlo o úsek dlhý približne 50 metrov na mieste, kde sa cesta napájala na námestie Jána Pavla II.,“ uvádza mesto Nitra. Pôvodnú dlažbu odhalila sonda aj v miestach smerom k múru Veľprepoštského paláca. Dlažbu následne skúmali archeológovia a bola odovzdaná Krajskému pamiatkovému úradu, to bol jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré sa predĺžili opravné práce.

Charakter ulice ostal zachovaný.

Pôvodný povrch, ktorý tvoria andezitové kocky, bol odstránený a každý znova použiteľný kus bol umiestnený späť na svoje miesto. „Zvyšok bol doplnený novou dlažbou, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad,“ informuje nitrianska radnica. Podľa plánov boli vybudované tri nové dažďové vpuste a k ceste je umiestnených desať pouličných LED svietidiel. „Celkové náklady na rekonštrukciu boli 240-tisíc € a hradené boli z rozpočtu mesta Nitra,“ doplnila radnica.

foto: FB Mesto Nitra

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password