Krajskí poslanci žiadajú čo najrýchlejšie vybudovať železničnú trať Nitra – Trnovec nad Váhom

Poslanci žiadajú zaradiť úsek trate Nitra–Trnovec nad Váhom medzi priority železničných projektov a čo najrýchlejšie túto trať vybudovať.

železničná stanica

Útvar hodnoty za peniaze neodporúča vybudovanie železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom. Pred časom zverejnil prostredníctvom Ministerstva financií SR nesúhlasné stanovisko k výstavbe trate.

Poslanci krajského zastupiteľstva „dôrazne žiadajú vybudovať trať Nitra – Trnovec nad Váhom“.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) považuje vybudovanie trate za optimálnu a perspektívnu alternatívu priameho vlakového spojenia Nitry s Bratislavou. Štát podľa NSK dlhodobo nerieši najvypuklejšie problémy dopravnej infraštruktúry v kraji a neberie do úvahy jeho oprávnené požiadavky k vybudovaniu trate Nitra – Trnovec nad Váhom. Poslanci preto na nedávnom zasadnutí zastupiteľstva schválili výzvu ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi.

Dôrazne vyzývajú, konštatujú, kategoricky odmietajú, protestujú, upozorňujú, s plnou vážnosťou sa ohradzujú a dôrazne žiadajú.

Vyzývajú konečne začať riešiť železničnú infraštruktúru krajského mesta Nitra a prehodnotiť neprijateľné a nereálne postupy Útvaru hodnoty za peniaze. Konštatujú, žee súčasný stav dlhodobo chýbajúcej prepotrebnej dopravnej infraštruktúry nášho kraja je výsledkom diskriminácie štátu. Odmietajú v rámci krajov objemovo najnižšie financovanie štátu v oblasti cestného aj železničného hospodárstva. Protestujú proti dlhodobej ignorácii skutočnosti, že mesto Nitra je ako jediné z krajských miest napojené na železničnú sieť neelektrifikovanou traťou.

„S plnou vážnosťou sa ohradzujeme proti opakovanému zľahčovaniu ponižujúcej pozície Nitry z pohľadu absencie jej elektrifikácie a proti tendenčným postupom Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré vo vzťahu k nimi navrhovanej trati Nitra-Leopoldov vzhľadom na charakter terénu nemajú ani elementárnu logiku a vzhľadom na komplikovaný profil trate ani žiadnu perspektívu,“ uvádza sa vo výzve.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password