Kraj prerozdelil financie pre kultúrne pamiatky. V Nitre pôjdu na tržnicu, Arpássyho vilu aj Kalváriu

Medzi žiadateľmi z Nitry bola tiež Farnosť Dolné Krškany s Kostolom sv. Ondreja. Zvyšok je rozdelený najmä pre kaštiele, kostoly či sakrálne pamiatky Nitrianskeho kraja.

Arpássyho vila (foto: NH)

Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bola suma 110 000 eur rozdelená 33 žiadateľom.

Dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok v kraji schválili krajskí poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva NSK. Obnova národných kultúrnych pamiatok na území prebieha už niekoľko rokov v rámci programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK.

Mestská tržnica (foto: NH)

Medzi žiadateľmi bolo aj mesto Nitra. Peniaze pôjdu na obnovu okien Mestskej tržnice.

NSK v zozname podporených žiadateľov informuje, že ide o sumu 4000 eur určenú na umelecko-remeselnú obnovu 2 kusov okien dnešnej tržnice – bývalých kasární. Budova s historickou hodnotou patrí k národným kultúrnym pamiatkam.

Podľa informatívnej správy k obnove tržnice z roku 2021 boli okná v havarijnom stave a je potrebné ich vymeniť za repliky alebo vykonať umelecko-remeselnú obnovu so schválením pamiatkarov.

Ďalších 3500 € získa kaplnka krížovej cesty na Kalvárii v Nitre.

Žiadateľom bola Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Kalvária. Peniaze budú použité na zreštaurovanie nástenných malieb, historických omietok a muriva v Kaplnke Božieho hrobu na Kalvárii.

Kalvária (foto: NH)

Dotáciu získala tiež Arpássyho vila a Kostol sv. Ondreja.

Suma 2500 € je určená na výmenu okien, osadenie šambrán a okeníc na Arpássyho vile (Zámku u grófa) a 2000 € získala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Dolné Krškany na obnovu elektroinštalácie Kostola sv. Ondreja.

Zvyšok je určený najmä pre kaštiele, kostoly či sakrálne pamiatky.

Ide napríklad o obnovu okien Marczibányiovského kaštieľa v Oponiciach (4000 €), Hrobku rodiny Eszterházy v Želiezovciach (4000 €), komplexné reštaurovanie kríža na podstavci vo Veľkom Záluží (4000 €), kaštieľ v Topoľčiankach (500 €), Kaštieľ Migazziovcov v Zlatých Moravciach (4000 €), ale aj hrad Oponice (3000 €) či Urmínsky mlyn v Mojmírovciach (4000 €).

Televízia Nitrička

Forgot Password