Konferencia o rómskej kultúre a jazyku

Ústav romologických šúdií zorganizoval konferenciu s medzinárodnou účasťou.

konferencia

O rómskej kultúre a jazyku v Nitre diskutovali medzinárodní odborníci. 2. ročník konferencie s názvom Romologické diskurzy sa tentokrát venoval výskumu a vzdelávaniu – inšpiráciám zo zahraničia. Pod vedením Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF sa v Nitre stretli zahraniční rečníci – profesori a docenti z univerzít, ktorí sú sami Rómovia.

„V prvom rade vzhľadom na to, že ide o inšpirácie zo zahraničia, sme sa snažili v rôznych krajinách hľadať ľudí, ktorí pracujú na témach, ktoré by nás mohli zaujímať,“ povedala Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií.

Jazykovedec, psycholingvista a sociolingvista Hristo Kyuchukov počas prednášky.

Na konferencii rečnil uznávaný jazykovedec Hristo Kyuchukov, ktorý pôsobil na univerzitách v Európe, USA a Indii. O histórii a postavení Rómov v Osmanskej ríši 16. a 18. storočia rozprávala historička Emine Dingeç. Reč bola aj o Múzeu rómskej kultúry v Brne. Jeho riaditeľka a spoluzakladateľka Jana Horváthová sa z pohľadu histórie zameriava na dejiny Rómov 1. polovice 20. storočia a tiež na obdobie, kedy sa aj Rómovia stali objektom nacistickej genocídy. Konferencie sa ďalej zúčastnil autor prvej svetovej výstavy Cigánske/rómske dejiny a kultúra (1990) Adam Bartosz a Natalia Gancarz, výskumníčka projektu Na bister! (Nezabúdame!), ktorý sa zaoberá témou rómskeho holokaustu.

Rečníci sú nielen odborníkmi, ale aj vzormi a inšpiráciami v oblasti romologických štúdií.

Súčasťou konferencie bolo tiež stretnutie Platformy pre rómske štúdiá, ktorá pôsobí ako sieť slovenských organizácií a odborníkov. „Jej cieľom je spojiť sily tak, aby sme vedeli v oblasti výskumu a vzdelávania rómskych  štúdií na Slovensku urobiť viac,“ vysvetľuje Rusnáková.

Prednáška absolventky histórie tureckej univerzity Emine Dingeç (na 1. foto vľavo)

Keďže išlo o medzinárodnú konferenciu s tlmočením pomáhali študentky UKF. „Zároveň je to ukážka toho, ako rôzne pracoviská univerzity vedia spolupracovať na spoločnej aktivite,“ hovorí riaditeľka Ústavu romologických štúdií.

Konferencia bola výbornou skúškou aj pre študentky translatológie.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby v Nite (zdroj foto: nitra.sk)

Rozprávali sme sa aj o význame a prínose občianskych hliadok a komunitných centier pôsobiacich v Nitre a okolí.

O nitrianskych miestnych občianskych poriadkových službách sme už písali Občianske hliadky prinášajú prvé výsledky. Ich prácou je okrem iného sprevádzanie rómskych detí do škôl. Rusnáková túto činnosť víta: „Myslím, že je to veľmi dobrý nápad vzhľadom na to, že veľká časť rómskych detí žijúcich v Nitre je fyzicky segregovaná od škôl, čo je veľmi výraznou prekážkou na ceste za vzdelaním“. Zároveň, ale dodáva, že nejde o dokonalé riešenie. Svoj význam majú aj komunitné centrá, hoci aj tu vidí Jurina Rusnáková ešte rezervy: „Mali by pracovať s komunitou. Zatiaľ komunitné centrá pracujú prevažne s deťmi a mládežou v rôznych aktivitách. Tu vidím ešte veľké výzvy do budúcnosti, pretože podporovať komunitu k emancipácii by malo byť jednou z úloh komunitného centra“.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password