Koncom roka svet opustil Peter Ondrejkovič, zakladateľ a prvý dekan FSVAZ

Myšlienka založiť štúdium sociológie získala na UKF reálnu podobu vďaka Petrovi Ondrejkovičovi.

Sociológ a pedagóg zastával niekoľko dôležitých funkcií. V priebehu svojho života pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, pracovník s mládežou, námestník riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva, člen Rady slovenskej vlády pre prevenciu kriminality alebo podpredseda Protidrogového fondu. S pedagogickou činnosťou začal pôvodne na Univerzite Komenského. „Po roku 1968 bol z politických dôvodov z pôsobenia na vysokých školách odstavený na takmer dvadsať rokov. Do vysokoškolského prostredia sa však po tejto nútenej prestávke vrátil – najprv na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a po roku 2000 na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa stal zakladateľom a prvým dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva,“ uvádza Katedra sociológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF).

Myšlienka založiť štúdium sociológie získala reálnu podobu vďaka profesorovi Petrovi Ondrejkovičovi.

Najprv položil základy oddelenia sociológie pri katedre sociálnej práce a sociálnych vied a následne začal aj s personálnym a materiálnym budovaním katedry sociológie. Katedra neskôr prešla pod Filozofickú fakultu UKF. Vedec sa okrem sociálnej patológie a kriminológie zameriaval aj na sociológiu mládeže. „Osobitnú pozornosť venoval otázkam negatívnych stránok individualizácie mládeže, ktorá sa uskutočňuje na pozadí významných spoločenských zmien, nachádzajúcich svoj odraz v anómii v rodine a spoločnosti,“ informuje Fakulta sociológie.

foto: Katedra sociológie FF UKF

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password