Kolóny sú neznesiteľné. Križovatka pri Klimaku potrebuje zmenu

Dopravná situácia v Nitre nie je práve ideálna. Jednou z najzahustenejších lokalít je križovatka pri Klimaku. Mesto hľadá schodné riešenie.

Obyvatelia Nitry ako aj jej návštevníci dlhodobo upozorňujú na nepriaznivú dopravnú situáciu na križovatke ciest III/1674 a miestnej komunikácie Štúrova na Kyneku. Už v roku 2017 sa hovorilo o kolónach, ktoré sa tvoria najmä v čase dopravnej špičky. Na problém bolo poukázané aj v januári počas primátorovho diskusného turné. Obyvatelia Dielov, Kyneku aj Párovských hájov hovorili o neznesiteľnej situácii a nutnosti problematiku riešiť. Padli dokonca aj návrhy ako križovatku odľahčiť, medzi nimi napríklad ďalší odbočovací pruh, vyriešenie priameho zjazdu do mesta od Lehoty či odstránenie zvodidiel, ktoré kvôli dopravným nariadeniam nie je možné. Vyslovené však boli najmä obavy. „Kvôli plánovanej výstavbe a zahusteniu mesta bude táto lokalita neprejazdná. Autá už teraz chodia po chodníkoch, pešo tadiaľ neprejdete,“ opísala situáciu jedna z diskutujúcich. Primátor sa však k aktuálnej situácii v tom čase vyjadriť nevedel. „O probléme vieme, je to veľmi komplikované. Mal by tam byť realizovaný veľký projekt,“ povedal koncom januára Marek Hattas.

Problémy majú nielen vodiči, ale aj chodci a cyklisti.

Vystáť kolónu je síce časovo náročné, no nie zložité. Skutočné problémy nastanú, ak sa z Kyneku či Párovských hájov rozhodne ísť človek do mesta pešo alebo na bicykli. Chodníky ani cyklotrasy prakticky neexistujú a tie, čo tam sú, často využívajú autá. „Určite treba časť dopravy odtiaľto odkloniť. Stačí sa pozrieť, ako to tam vyzerá,“ apelovali občania na diskusii a ako negatívny príklad uviedli nehodu spred roka, pri ktorej prišiel na bicykli o život nitriansky lekár a hudobník.

Nové riešenie križovatky bolo navrhované už pred tromi rokmi

V tom čase bolo navrhnuté v úseku od križovatky pri Klimaku po mimoúrovňovú križovatku zvýšiť počet jazdných pruhov tak, aby bol pred križovatkami vytvorený samostatný pruh pre ľavé a pravé odbočenie. Rozšírenie cesty by sa realizovalo na pravej strane komunikácie v smere na Metro na úrok pásu cestnej zelene a odvodňovacieho zariadenia cesty. Tento návrh síce nebol najideálnejší, ale javil sa ako jediný reálny najmä z dôvodu, že križovatkou prechádzajú autobusy aj nákladné vozidlá, a tak by prípadná okružná križovatka musela byť veľkého priemeru, čo je vzhľadom na vysporiadanie väčšieho množstva pozemkov aj samotnú realizáciu stavby po viacerých stránkach náročnejšie.

Komplikovanú dopravnú situáciu sa snažia kompetentní vyriešiť dodnes.

Pracovné stretnutie k riešeniu problému pri Klimaku sa konalo 23. apríla. Podľa vedúceho odboru dopravy na MsÚ v Nitre Matúša Maruniaka bol na ňom dohodnutý postup riešenia tejto dopravenej situácie: „V danom území vzhľadom aj na predpokladané projekty sa uvažuje s osadením okružnej križovatky s bypassmi (samostatné odbočovacie pruhy, pozn. red.). Uvedené riešenie, samozrejme, ešte musí byť podložené dopravno-kapacitným posúdením v zmysle príslušných a v súčasnosti platných TP a STN.“

Radnica musí zabezpečiť výškopisné, polohopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí, dopravno-kapacitné posúdenie a dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Následne bude Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zodpovedný za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a investor zabezpečí potrebné pozemky pod uvedenou stavbou. Na realizačných nákladoch by sa malo podieľať Mesto Nitra v spolupráci s NSK. „V súčasnosti Mesto Nitra – Odbor investičnej výstavby a rozvoja pracuje na obstaraní dopravno-kapacitného posúdenia navrhovanej organizácie dopravy,“ uzavrel Maruniak.

Situáciou na križovatke pri Klimaku sa teda vedenie mesta zaoberá. Ako bude nakoniec vyzerať a kedy sa problémy s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vyriešia, zatiaľ ale isté nie je.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password