Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre prezentuje nový erb

Erb pripomína predchádzajúcich biskupov, hradnú katedrálu, rieku aj samotného sv. Gorazda.

zdroj: Biskupstvo Nitra

Pôvodný symbol, ktorý bol vytvorený pri obnove kňazského seminára v roku 1990, nahradil nový erb. „Autorom heraldického návrhu a kresby je doc. Miroslav Glejtek, vysokoškolský pedagóg, historik a heraldik, ktorý je aj heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska,“ informovala Nitrianska diecéza.

Nový erb rešpektuje heraldické požiadavky.

Ako uvádza biskupstvo, charakterizuje ho červený štít s modrou pažiťou. Tá, aj so strieborným zvlneným brvnom, pochádza z erbu nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdödiho, ktorý základy diecézneho kňazského seminára vybudoval. „Zvlnené brvno zároveň evokuje rieku Nitru, ktorá tečie v blízkosti Nitrianskeho hradu,“ dopĺňa Biskupstvo Nitra. Šikmé modré brvno s tromi zlatými hviezdami zase pochádza z erbu nitrianskeho biskupa Jána Gustíniho, ktorý sa pričinil o dobudovanie seminára.

Symbolika sakrálnej budovy je zrejmá – predstavuje katedrálu na Nitrianskom hrade.

„Zlatá biskupská berla pripomína sv. Gorazda, žiaka sv. Cyrila a Metoda, ktorý pochádzal z okolia Nitry, a podľa ktorého seminár nesie svoj názov. Kombinácia použitých tinktúr zároveň rešpektuje farebnosť erbu Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý stál pri obnovení kňazského seminára v moderných dejinách (od r. 1990),“ vysvetľuje diecéza. Poslednú symboliku naznačujú písmená alfa a omega, ktoré majú spolu s mottom pripomínať, že kňazský seminár je inštitúciou zasvätenou vzdelávaniu a vede.

Televízia Nitrička

Forgot Password