Mesto Nitra slávnostne otvorilo Kalvársky most

Cyklolávka, ktorá spája v Nitre Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže, je hotová. Slávnostné otvorenie cyklomosta sa konalo s účasťou vedenia mesta, projektantov a zhotoviteľov.

Práce na investičnej akcii – výstavbe cyklomosta sa rozbehli v marci 2020 po zimnej uzávere. Stavebné povolenie na cyklotrasu bolo vydané ešte v roku 2016, postaviť trasu a cyklolávku tak plánovalo ešte bývalé vedenie mesta. Celý projekt zdržala kontrola ex-ante, ktorá mala minimalizovať riziko prerušenia verejného obstarávania.

Termín dokončenia bol pôvodne plánovaný na október 2020, práce sa však posunuli.

Začiatkom januára tohto roka zhotoviteľ stavby informoval, že práce príčinou pandemickej situácie prebiehajú v obmedzenom režime. Vznikli aj isté práce navyše. „Dostavanie železobetónovej stropnej dosky. Takisto pôvodný chodník nebol určený na takú záťaž, aká tam bude predpokladaná,“  uviedol vtedy hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Vo februári most podrobili záťažovým testom, v marci si obyvatelia vybrali jeho názov.

Záťažové testy prebehli s použitím kontrolnej techniky. Najskôr lávka podstúpila test prejazdom nákladného auta, o niečo neskôr sa na cyklomoste nachádzali 4 nákladné autá súčasne. Lávka v záťažovom teste obstála. Nitrianska radnica uvádza, že aktivity spojené s jej výstavbou trvali 423 dní, vyžiadali si prácovnú silu 150 ľudí a stovky ton materiálu.

Mesto umožnilo obyvateľom ponúknuť vlastné návrhy na názov nového mosta.

Tipy mali vyjadrovať napríklad príslušnosť k lokalite alebo odkazovať na osobnosť nitrianskeho významu. „Tri názvy z vyše dvesto návrhov od občanov vybrala porota v zložení poslancov a zamestnancov mesta,“ uviedol úrad. Z počtom 2089 klasov vyhral názov Kalvársky most

„Kalvársky most je dlhý 49 metrov a široký 4 metre. Ponúka 2 cyklistické pásy. Na most nadväzuje prižne 800 metrov novej cyklotrasy od Univerzitného mosta po potok Selenec,“ popisuje radnica.

Celkové oprávnené náklady na projekt dosiahli sumu 1 366 707 eur. Mestský rozpočet prispel sumou 68 335 eur. Ďalšie finančné zdroje pochádzajú zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a štátneho rozpočtu. Ide o sumu 1 298 372 eur. Most bol po kolaudácii sprístupnený verejnosti.

foto: Roman Oravec (FB mesto Nitra)

Televízia Nitrička

Forgot Password