Jesenné upratovanie v Nitre sa blíži

Mesto Nitra zverejnilo harmonogram jesenného upratovania pre tento rok. Kedy bude upratovanie prebiehať vo vašej mestskej časti?

Ilustračné foto: pixabay.com

Jesenné upratovanie začne v mestských častiach Horné, Dolné Krškany a Janíkovce 20. septembra. Veľkoobjemové kontajnery budú počas desiatich turnusov umiestnené vo všetkých mestských častiach a bude na konci novembra a posledný turnus

Kontajner bude pristavený na stanovišti od 12:00 do 20:00 a podľa potreby bude počas dňa odvezený na vyprázdnenie. „Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná,“ pripomínajú Nitrianske komunálne služby (NKS).

Čo patrí do kontajnerov?

Do kontajnerov patrí veľkorozmerný komunálny odpad, ako rozobraté skrine, stoly, WC misy a podobne. „Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady je potrebné rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera. Väčšie množstvá komunálneho odpadu môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Nitre bezplatne na zberných dvoroch v meste,“ pripomína mesto Nitra.

Naopak, do kontajnerov nepatrí organický odpad ako konáre, drevo či lístie a taktiež ani elektrozariadenia, ako televízory či chladničky.

Harmonogram upratovania:

  • 1. turnus: Horné Krškany, Dolné Krškany, Janíkovce (od 20. do 24. septembra)
  • 2. turnus: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce (od 27. septembra do 1. októbra)
  • 3. turnus: Dražovce, Zobor (od Kláštorskej – smer západ) (od 4. do 8. októbra)
  • 4. turnus: Zobor (od Kláštorskej – smer východ) (od 11. do 15. októbra)
  • 5. turnus: Chrenová II., Chrenová IV. (od 18. do 22. októbra)
  • 6. turnus: Klokočina III., Čermáň (od 25. do 29. októbra)
  • 7. turnus: Chrenová I., Chrenová III. (od 1. novembra do 5. novembra)
  • 8. turnus: Staré Mesto I. (od 8. do 12. novembra)
  • 9. turnus: Staré Mesto II. (od 15. do 19. novembra)
  • 10. turnus: Klokočina I., Klokočina II. (od 22. do 26. novembra)

Televízia Nitrička

Forgot Password