Jarný cyklus prednášok o výtvarnom umení začne už čoskoro. Zameria sa na virtuálnu realitu a digitálne technológie

Zdá sa vám, že súčasné umenie je pre bežného návštevníka galérií „neprístupné“? Možno vám s tým pomôže práve prednáškový cyklus o súčasnom výtvarnom umení.

Nitrianska galéria (foto: nh)

V Nitrianskej galérii sa už v máji budú konať prednášky v rámci 12. ročníka tohto projektu. „Zámerom prednáškového cyklu je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia, praktizujúcich výtvarníkov a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia,“ objasňuje Nitrianska galéria.

Stretnutia nadviažu na predchádzajúce ročníky a zamerajú sa na virtuálnu/rozšírenú realitu a digitálne technológie v súčasnom vizuálnom umení. Prednášky sa budú skladať z teórie, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

Mária Júdová bude 3. mája o 18. hodine hovoriť o téme Na pomedzí virutálnej reality a tanca. Petra Čížková sa 31. mája zameria na témeu Posthumans, plants and becomings.

Mária Júdová, absolventka Akadémie umení a Centra pre Audiovizuálne štúdiá na FAMU, bude hovoriť o virtuálnej realite z pohľadu vizuálneho umelca. V krátkosti objasní históriu pojmu a čo ju k tomuto médiu doviedlo. Predstaví svoju autorskú tvorbu na pomedzí digitálnych technológi a tanca (diela Dust, Camouflage, Constellation of the flesh, Kykeon). Odhalí tiež pozadie vzniku jednotlivých diela a vysvetlí, prečo s virtuálnou realitou rada pracuje, kde vidí jej limity a ako ju využíva v rámci svojej voľnej tvorby. Na príkladoch demonštruje, ako virtuálna realita súvisí s jej praxou, výskumom a záujmom.

Petra Čižková pôsobí aktuálne ako doktorandka na Fakulte maliarstva VŠVU. Na prednáške predstaví proces vzniku a kontext dvoch svojich projektov. Ide o interaktívnu inštaláciu Échos du Futur, hľadajúcu odpovede alebo komentáre k otázkám týkajícím sa budúcnosti ľudstva a možnostiam, ktoré ponúka technológia a príroda.

Témou prednášky bude aj interaktívna inštalácia Goetheho Rostlina, ktorá bola prezentovaná v Pistoriho paláci v Bratislave v rámci festivalu DOM 2020 a Sensorium. Autorka sa tu zaoberá pohľadom na rastliny cez technologie a hi-tech možnosti ich zobrazovania vo virtuálnej realite.

„Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia,“ uvádza galéria.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password