Grantový program poskytne financie na revitalizáciu verejných priestorov v Nitre

Cieľom grantového programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí v Nitre v oblasti čistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev.

Financie majú byť smerované najmä na revitalizáciu ihrísk, vnútroblokov na sídliskách, komunitných záhrad a oddychových plôch.

Môže ísť o verejné ihriská, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v školských priestoroch a komunitných centrách. Financie budú použité napríklad na nátery, realizáciu drobných opráv, doplnenie existujúcich hracích prvkov, dosadenie zelene, doplnenie smetných košov a lavičiek.

Aj priestory medzi panelákmi a bytovkami môžu získať krajší vzhľad.

Grant možno využiť na vyčistenie a výsadbu stromov i ďalšej zelene vo vnútroblokoch a rovnako aj na nákup lavičiek, hracích prvkov a na doplenenie mobiliáru. Nevyužité priestory na sídliskách možno poslúžia tiež na vytvorenie komunitnej záhrady, ktorú treba predpripraviť odstránením starých porastov, terénnymi úpravami, vytvorením vyvýšených záhonov, nákupom a dosadením zelene.

Záujemcovia o finančnú podporu sa môžu hlásiť do 17. júna 2021. „Maximálna výška podpory je 1000 Eur na jeden projekt,“ Informuje Nitrianska komunitná nadácia, ktorá výzvu vyhlasuje v spolupráci so spoločnosťou Kärcher.

Tá sa do pomoci zapojí i nefinančne. Zdarma pomôže vyčistiť verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení a zametacích strojov, vysvetlila Ľubica Lachká, správkyňa nadácie. Vybrané projekty budú realizované od júla do konca októbra.

„Pri návrhu a realizácii projektov uvítame ekologický prístup – napr. využitie odpadových materiálov (starých pneumatík, paliet, starého nepotrebného nábytku…) na originálne dotvorenie arevitalizáciu vyššie uvedených priestorov,“ uviedla Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password